Jesustron ska inte reduceras till biologi

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är en glädje att få möjlighet att tala om Jesus på debattplats! Som kristna ser vi på Jesus som vår broder, förebild, försonare och den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen (Kol 1:15). Han är med trosbekännelsens ord ”Sann Gud av sann Gud, född och icke skapad”. Som kristen bekänner jag min tro med dessa ord och som teolog är det min uppgift att reflektera över deras innebörd.

Jag har ombetts att säga mer om min syn på jungfrufödelsen (
Brännpunkt 17/10). Det finns två ”diken” som jag tror det är klokt att undvika. Å ena sidan uppfattningen att det måste ha gått till på precis det här sättet som Matteus och Lukas (men ej Markus, Johannes och Paulus) säger, annars fallerar allt. Då villkoras Guds handlande i Jesus Kristus av en viss förståelse av Marias jungfrulighet. Å andra sidan uppfattningen att hela berättelsen om Maria saknar trovärdighet, eftersom det i vanliga fall inte brukar gå till på det här sättet. Även då begränsar vi Gud och förminskar vår tradition.

Annons
Annons
Annons