Annons

Jesus på korset inte alltid bra för försoning

Korset är en problematisk symbol inom den kristna försoningsläran. Det är inte längre relevant för människor att lidande och offer skulle vara nödvändigt för att nå ”det högre goda”, menar Sofia Camnerin som doktorerat i teologi vid Uppsala universitet.

Under strecket
Publicerad

I sin analys av förutsättningarna för att människor ska kunna försonas med andra, med sin livssituation och med Gud, utgår hon från två feministiska teologer som båda anser att den kristna försoningstanken snarare är skadlig än relevant när människor har utsatts för övergrepp och våld. I korsets symbol ingår till exempel tanken om att det skulle vara nödvändigt att lida.

I sin avhandling fastslår Sofia Camnerin att försoningsteologin måste fungera och vara relevant för människor i varje tid.

Annons
Annons
Annons