Annons

Jessica Katz: Var är genusglasögonen i frågan om extremism?

Under strecket
Publicerad

Inför den internationella kvinnodagen arrangerade föreningen Re:Orient en paneldiskussion som berörde kvinnlig extremism med fokus på Islamiska statens (IS) rekrytering av kvinnor och fenomenets bristfälliga forskningsunderlag. Medverkande var Anna Carlstedt, nybliven nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, Bitte Hammargren, UI, Noufal Abboud, Search for Common Ground, Marocko, och Fredrika Ornbrant, UD:s antiterrorismsamordnare. Med en så välrenommerad talarlista samt hänvisningar till diverse pågående internationella forskningsprojekt, förväntade jag mig att få nya perspektiv och insikter sedan lanseringen av min rapport ”Svenska kvinnor i Islamiska staten: ett underskattat hot?” i augusti 2015. Dessvärre blev jag besviken.

Under förra årets internationella kvinnodag inbjöds jag av Birgitta Ohlsson (L) att debattera ”Kvinnorna i kalifatet” tillsammans med dåvarande nationella samordnaren Mona Sahlin och tidigare krigskorrespondenten Johanne Hildebrandt. Då framhöll jag att det är just kvinnors förändrade och varierande roller inom det så kallade kalifatet som varit avgörande för ökningen av kvinnliga rekryter. Ett år senare, i ett liknande sammanhang, lyser detta perspektiv fortfarande med sin frånvaro. När några ur den svenska experteliten på området samlades på Södra teatern nämndes knappt det faktum att kvinnor har centrala roller i statsbygget IS.

Annons
Annons
Annons