X
Annons
X
Recension

Namnet på Sapfos dotter Jesper Svenbros poesi öppnar dörrar till antiken

Dikten lämnar utrymme åt en prövande nyfikenhet när Jesper Svenbro beger sig till Sapfos omgivningar på Lesbos. I poesin kan plötsligt Miles Davis musik klinga samman med verser som knyter an till antiken.

Jesper Svenbro (född 1944) är poet och litteraturforskare med det antika Grekland som specialitet. Han sitter på stol nr 8 i Svenska Akademien. Foto: Stefan Tell

”Som ett kulturantropologiskt laboratorium”. Så beskrivs den skrivna miljön i Jesper Svenbros nya diktsamling, ”Namnet på Sapfos dotter”. Man kunde tänka sig andra metaforer. Kanske ”utgrävningsplats” eller ”arkiv”, eftersom det handlar om en läsning av det förflutnas fragment. Men labbet motiveras av att det är en ”experimentell” kulturantropologi som ska utövas, där den ”poetiska impulsen … ges företräde framför den filologiska”, som det heter i bokens noter.

Vad detta inte minst påminner om är den lekfulla och sällsynt fruktbara utväxling mellan akademisk praktik och poesi som i decennier präglat Svenbros verksamhet. Det rör sig i bägge fallen om ett glimrande och resonansrikt kunskapande på skiftande men inte helt olikartade instrument.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X