Annons
X
Annons
X

”Jävsanklagelserna är långsökta”

TPB-domaren Tomas Norström har misstänkliggjorts på lösa grunder. Andra domare som är medlemmar i samma föreningar har avkunnat hundratals domar i immaterialrättsliga mål. Skall också dessa mål tas om, undrar Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap.

Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap, anser att jävanklagelserna mot Pirate Bay-domaren Tomas Norström, är långsökta.
Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap, anser att jävanklagelserna mot Pirate Bay-domaren Tomas Norström, är långsökta. Foto: INGVAR KARMHED, YVONNE ÅSELL

Läs mer om Pirate Bay-målet

Det har brutit ut en livlig debatt om en av de domare som dömde i Pirate Bay-målet, Tomas Norström. Skall han vara att anse som jävig på den grunden att han är medlem av två immaterialrättsliga föreningar och även medlem i styrelsen av den ena av dessa? Det är en vitt spridd uppfattning att målet måste tas om på grund av jäv.

Det har dock inte uppmärksammats att Regeringsrätten, den högsta instansen för förvaltningsmål, nyligen avgjort ett mål där en domares påstådda jäv bedömdes. Det handlade om en tjänsteman som var tjänstledig från Skatteverket för att tillfälligt vara domare i kammarrätten. Hon beslutade i ett mål där hennes ordinarie arbetsgivare var part; Skatteverket ville få till stånd särskilda tvångsåtgärder i beskattningen av ett bolag som alltså var motpart till hennes ordinarie arbetsgivare. Regeringsrätten fann att hennes deltagande i målet var i sin ordning.

Hur är det möjligt att komma till en sådan slutsats? Regeringsrätten menar att frågan om jäv ska bedömas med hänsyn tagen till det aktuella målets individuella karaktär. Den hävdar att det kan vara skäl att ställa lägre krav på en kollegial domstol än en ensamdomare - Regeringsrätten är själv en kollegial domstol som brukar ha fem ledamöter - och att det kan ha betydelse om det inte handlar om det slutliga avgörandet av ett mål. Bägge dessa skäl framstår som överraskande och inget stöd för argumentationen åberopas. Men på främst dessa grunder frias domaren av rätten vars bedömning framstår som mycket tolerant mot omständigheter som är besvärande för en domare.

Annons
X

Att redan Norströms medlemskap i två föreningar, som främst är mötesplatser för information och utbildning i immaterialrättsliga ämnen, skulle göra honom jävig framstår som långsökt i ljuset av Regeringsrättens synsätt. Enligt min mening har Norström, som har mycket gott anseende i immaterialrättsliga kretsar, misstänkliggjorts på lösa grunder. Att domare som är medlemmar i de två föreningarna har avkunnat hundratals domar i immaterialrättsliga mål pekar i samma riktning. Skall också dessa mål tas om?

CLAES SANDGREN

Professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet och ordförande för Institutet mot mutor

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap, anser att jävanklagelserna mot Pirate Bay-domaren Tomas Norström, är långsökta.

  Foto: INGVAR KARMHED, YVONNE ÅSELL Bild 1 av 2
  Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X