Annons

”Jävsanklagelserna är långsökta”

TPB-domaren Tomas Norström har misstänkliggjorts på lösa grunder. Andra domare som är medlemmar i samma föreningar har avkunnat hundratals domar i immaterialrättsliga mål. Skall också dessa mål tas om, undrar Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap.

Under strecket
Publicerad

Claes Sandgren, professor i rättsvetenskap, anser att jävanklagelserna mot Pirate Bay-domaren Tomas Norström, är långsökta.

Foto: INGVAR KARMHED, YVONNE ÅSELLBild 1 av 2
Bild 2 av 2

Det har brutit ut en livlig debatt om en av de domare som dömde i Pirate Bay-målet, Tomas Norström. Skall han vara att anse som jävig på den grunden att han är medlem av två immaterialrättsliga föreningar och även medlem i styrelsen av den ena av dessa? Det är en vitt spridd uppfattning att målet måste tas om på grund av jäv.

Det har dock inte uppmärksammats att Regeringsrätten, den högsta instansen för förvaltningsmål, nyligen avgjort ett mål där en domares påstådda jäv bedömdes. Det handlade om en tjänsteman som var tjänstledig från Skatteverket för att tillfälligt vara domare i kammarrätten. Hon beslutade i ett mål där hennes ordinarie arbetsgivare var part; Skatteverket ville få till stånd särskilda tvångsåtgärder i beskattningen av ett bolag som alltså var motpart till hennes ordinarie arbetsgivare. Regeringsrätten fann att hennes deltagande i målet var i sin ordning.

Annons
Annons
Annons