X
Annons
X

Svenska tv-chefer skräms inte av Netflix muskler

Kartan har ritats om – men de nordiska aktörerna är lugna. "Inte ens en global spelare som Netflix har muskler att bygga upp starka lokala verksamheter på 200 marknader", säger Casten Almqvist, vd för TV4-gruppen.

Netflix entré på mediescenen var en game changer, menar Marie Nilsson på Mediavision.
Netflix entré på mediescenen var en game changer, menar Marie Nilsson på Mediavision. Foto: Lars Pehrson

Enligt Marie Nilsson, vd på analysföretaget Mediavison, kan den svenska tv-branschens historia delas upp i före och efter oktober 2012, när Netflix lanserades i Sverige.

Netflix entré på mediescenen var en game changer, menar Marie Nilsson på Mediavision.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 2

MMS mäter tittarsiffror för olika medier i Sverige. De redovisade siffrorna är tagna ur företagets rapport ”Trend och tema” för Q2 respektive år. Siffrorna avser medveten tillgång och beräknas utifrån vilka tjänster respondenten är medveten om att denne har tillgång till i sitt hem. Mätningarna är gjorda genom datorstödda telefonintervjuer, CATI. Åldersspannet är 9–99 år. För mer information om urval och mätmetodik se mms.se. Grafik: Thomas Molén

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X