Annons
X
Annons
X

Jas-insats hölls hemlig i Nato-övning

Trots att utrikesminister Bildt sagt att Sverige inte deltar i Natos försvar så har regeringskansliet övat detta ihop med alliansen. I en stabsövning där Nato-grannen Norge angreps skulle svenska Flygvapnet gå till motattack med 48 Gripenplan. I Sverige har agerandet hemligstämplats.

GRAFIK:
Se övningens scenario – land för land

Den 21 maj deltog statsminister Fredrik Reinfeldt, utrikesminister Carl Bildt, försvarsminister Karin Enström och ÖB Sverker Göranson vid Natos toppmöte i Chicago. Just när statsministern skulle inledningstala så gick Carl Bildt ut från mötet för att bli direktintervjuad i SVT:s Aktuellt. Bildt avvisade då kategoriskt påståenden om att Sverige närmar sig ett medlemskap i alliansen:

– Det gamla Nato, det som fortfarande finns kvar i och för sig, det är territorialförsvar och det är ömsesidiga försvarsåtaganden som är förankrade i beslut i respektive lands parlament. Där är vi inte, dit kommer vi inte att gå och dit strävar vi inte, slog Carl Bildt fast.

Men i själva verket så deltog Sverige i höstas i en övning där ”det gamla Nato” övade just territorialförsvar och ömsesidiga försvarsåtaganden. Det skedde i Natos årliga stabsövning Crisis Management Excercise (CMX11) den 19–26 oktober. Sverige har varit med tre gånger tidigare i CMX, men då har scenarierna varit kriser och civila katastrofer.

Annons
X

Detta var första gången på flera år som Nato övade sin gamla kärnuppgift: militärt försvar av medlemsländerna. Norge och de baltiska Nato-länderna har efter Ryssland-Georgienkriget 2008 krävt en sådan övning där ett angrepp mot ett Natoland ska utlösa försvarsgarantierna enligt artikel V i Nato-fördraget.

I övningen angreps Norge av det fiktiva ölandet ”Vineland” (se grafiken). Sverige och Finland var inbjudna till övningen som grannar och Natos mest utvecklade partnerländer. Men medan Finland öppet talat om sitt deltagande i CMX så har Sverige tigit om det. Regeringen Reinfeldt har dessutom hemligstämplat hur Sverige bidrog till försvaret av ”det gamla Nato”.

Verkliga förband sattes inte in, utan endast fingerade, även om vissa länder deltog på hög nivå. Estland övade med både president och försvarsledning. Från svensk sida deltog under en vecka ett dussin regeringstjänstemän inom UD och Försvarsdepartementet i Stockholm samt Nato-delegationen i Bryssel.

Sverige hade förberett övningen i ett halvår och till Nato-länderna sänt ut den solidaritetsklausul som riksdagen antog 2009 (se fakta). Den slår fast att Sverige inte ska vara passivt om ett EU-land eller nordiskt land angrips, utan ska ”både kunna ge och ta emot militärt stöd”.

När Norge angreps visade övningen hur svårt Nato-länderna hade att skicka större militära styrkor. I det läget kallade alliansens högsta organ, Natorådet med 28 länder, till ett möte med Sverige och Finland.

Enligt flera SvD-källor erbjöd sig Sverige då att sätta in en större slagstyrka än något Nato-land: tre av Flygvapnets fyra Gripendivisioner. En svensk krigsdivision är på 16 plan, det var alltså 48 plan. Gripen har sjömålsrobotar och enligt militära experter hade dessa slagit ut ”Vinelands” marina underhåll till invasionsstyrkan och därmed avgjort kriget.

Att det alliansfria Sverige var berett att gå i krig överraskade flera allierade. ”Vi är mycket nöjda med Sveriges agerande”, förklarar en välinformerad SvD-källa inom Nato. Men för att inte bli beroende av Sverige för sitt försvar så kallade alliansen inte in svenska Flygvapnet utan i stället Natos egen snabbinsatsstyrka.

–Vi vann, fienden slog till reträtt. Sveriges inspel var mycket positivt och värdefullt. Det hade varit till stor hjälp om det varit ett reellt hot mot Nato, säger en Nato-diplomat i Bryssel till SvD.

Sverige företräddes inför Nato-rådet av Nato-ambassadören Veronika Wand-Danielsson:

– Detaljer kan jag inte gå in på, de är hemliga. Vi levde upp till solidaritetsförklaringen. Nato frågade efter flygresurser och vi har ett flygvapen. Vi är ett grannland så det var naturligt att erbjuda det vi kunde ställa till förfogande, svarar Veronika Wand-Danielsson som inte agerade på egen hand.

–Nato-delegationen övar inte utan instruktion från ansvariga departement: utrikes- och försvarsdepartementen hade samsyn, säger Veronika Wand- Danielsson.

Departementsrådet Peter Ericson vid UD som spelade rollen som utrikesminister uppger att UD:s ledning godkänt agerandet:

–Ja. Inte i sina detaljer utan principiellt, i enlighet med solidaritetsförklaringen säger Peter Ericson och tillägger:

–Försvaret av Sverige börjar inte vid gränsen. Det ligger i vårt intresse att förhindra att konflikter sprids till vårt land.

GRAFIK:
Se övningens scenario – land för land

Se övningens scenario – land för land svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X