Annons
X
Annons
X

Jas-delar värderade till 4,4 miljarder kronor

Försvarsmakten värderar komponenter från avskrivna Jas Gripen i den gamla A/B-versionen till 4,4 miljarder kronor i den senaste årsredovisningen för 2015.

Nu vill försvarsutskottet veta varför och har kopplat in Riksrevisionen.

(uppdaterad)
Försvarsbudgeten
Jas Gripen under en övning 1997.

Jas Gripen under en övning 1997. Foto: Peter Modigh/TT

– Det här kommer inte att försvinna. Försvarsutskottets kansli har varit i kontakt med Riksrevisionen. Nu är det en undersökning på gång vad det här egentligen betyder. Vi kommer naturligtvis att gå till botten med detta, säger försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) till SvD.

Årsredovisningen från försvaret för 2015 offentliggjordes i måndags i förra veckan. På tisdagen var ÖB Micael Bydén i försvarsutskottet och fick då frågor om den så kallade ”invärdering” av Jas Gripen-komponenter från den äldre A/B-versionen som gjorts i redovisningen.

Flygplanen i sig är helt avskrivna, från 2,9 miljarder till noll kronor, och betraktas alltså som värdelösa. Samtidigt värderas inkråmet i planen till 4,4 miljarder, en summa som överskrider det avskrivna värdet på planen med 1,5 miljarder.

Annons
X

"Under 2015 har reservdelar och utbytesenheter avseende JAS 39A/B, som utrangerats under 2015 och tidigare, invärderats som beredskapsvarulager", skriver Försvarsmakten.

Avsikten är enligt årsredovisningen att använda inkråmet från de avskrivna planen som reservdelar och utbytesenheter "till JAS 39C/D och även i samband med eventuell byggnad av C/D/E-versioner av JAS 39".

Nettoeffekten jämfört med 2014 är, enligt årsredovisningen 2,8 miljarder kronor i lägre materiel- och varukostnader. Men enligt uppgift till SvD hade ÖB Micael Bydén vid mötet i försvarsutskottet inget tillfredställande svar på frågan vad detta handlar om och syftet bakom själva konstruktionen, utan konstaterade själv att han ”blev svaret skyldig”.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  På tisdagen kommer nu Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall att få samma fråga i försvarsutskottet.

  – Det är mycket rimligt att ställa frågan till honom och det kommer jag att göra, säger Allan Widman (L) till SvD.

  Kristdemokraternas försvarstalesman Mikael Oskarsson till SvD:

  – Det är en så enormt stor summa att Försvarsmakten måste tydligt klara ut och berätta vad det rör sig om.

  Hans Wallmark, moderaternas försvarstalesman:

  – Vi måste förstå om det är ren budgetteknik bakom eller om det är verklighet bakom.

  Riksrevisionens granskning av Försvarsmaktens årsredovisning 2015 pågår och kommer att fortsätta ytterligare tre veckor.

  – Vi har granskat den här posten och diskuterat med Försvarsmakten och Ekonomistyrningsverket om redovisningen är tillfredställande, säger Tomas Janhed, ansvarig revisor till SvD.

  Vilka kontakter har ni haft med försvarsutskottet?

  – Vi har blivit ombedda att komma till försvarsutskottet och diskutera beredskapstillgångar och det har vi accepterat.

  Försvarsmaktens anslag 2015 var 44 miljarder kronor. Överblivna delar från avställda Jas Gripen-plan av äldre modell skulle alltså, enligt årsredovisningen, vara värda en tiondel av hela försvarsbudgeten. Eller nästan halva anslagsökningen från försvarsuppgörelsen förra året: 10,2 miljarder brutto under kommande femårsperiod 2016-2020.

  Försvarsmaktens presschef Philip Simon säger i en skriftlig kommentar att inkråmet från Jas-planen redovisats "i enlighet med vad förordningen om årsredovisning och budget föreskriver".

  SvD har sökt försvarsminister Peter Hultqvist.

  Annons

  Jas Gripen under en övning 1997.

  Foto: Peter Modigh/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X