Annons
X
Annons
X

Järvalyftet handlar om ett bredare sätt att tänka

Husby, som ligger på Järvafältet.

Husby, som ligger på Järvafältet. Foto: LARS PEHRSON

REPLIK | FÖRORT

Inte sällan beskrivs våra förorter som otrygga områden där ingen vill bo. Frågar man de boende är det dock få som känner igen sig i denna bild, snarare tvärtom – de allra flesta trivs där de bor. Den mörka bildsättnigen av till exempel Järva är en av våra största utmaningar när det kommer till frågan om utvecklingen av dessa områden.

Faktum är att vi har sett många goda resultat av stadens satsningar. Genom samverkan mellan fastighetsägare, staden, privata företag och andra aktörer i området har det skapats en plattform från vilken vi kan utgå. Ambitiösa lovsatsningar, sommarjobbsgaranti för ungdomar, fler fältassister och inrättandet av ungdomsvärdar har resulterat i mindre oroligheter runt loven – till exempel har den anmälda brottsligheten på julloven minskat med över 40 procent på sex år.

Från Stockholms stads sida har satsningen i Järva alla de ambitioner som tidigare debattörer framhållit men vi välkomnar en än bredare samordning.

Annons
X

Vi delar Mia Päärnis (S) uppfattning om att en bredare samordning är viktig, inte minst från statens sida ( Brännpunkt 13/5). Arbetet med de lokala utvecklingsavtalen som belyst samrodning mellan kommun, polis, försäkringskassa och arbetsförmedling kan inte ses som en lyckad satsning då såväl försäkringskassan som arbetsförmedlingen lämnat Järva under avtalstiden. Det krävs en bredare uppgörelse mellan staden, staten, det privat näringslivet samt andra aktörer, men att kritisera Stockholms stad i dessa delar är fel.

Syftet med Järvalyftet är att få alla stadens förvaltningar och bolag att arbeta mot ett gemensamt mål. Det har tidigare funnits allt för kortsiktiga projekt som bedrivits i dessa områden och projekttröttheten är stor. Järvalyftet är bredare en ett projekttänk och det handlar om så mycket mer än de 200 miljoner som vi avsatt.

Staden försöker att etablera sina verksamheter i ytterstaden, under vintern har diskussionen om att flytta ut stadens kontaktcenter väckt stor debatt och oppositionen lokalt har kritiserat beslutet. Det är dock inte bara staten och Stockholms stad som har ett ansvar för att förlägga sina verksamheter till ytterstaden. Även privata aktörer bör uppmuntras att etablera sig. En intressant tanke vore om fackföreningarna vågade lämna innerstaden och istället etablera sig i ytterstaden som ett steg i sitt eget ansvarstagande.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Utgångspunkten för stadens arbete med att utveckla ytterstaden är dialog med medborgarna. Inte någonstans i hela staden har så omfattande dialoger anordnats. Dialog handlar om att ge och ta, inte om att alltid få sin vilja igenom. Alliansen i Stockholm har fått förtroendet av väljarna att fortsätta förändringsarbetet i Järva. Det gör vi nu också, i dialog med boende, men det finns en representativ demokratisk ordning som de som inte tycker lika måste förhålla sig till.

  Får man inte som man vill i en dialog är inte lösningen att ockupera en lokal och prata om att vissa boende i en stadsdel ska ha vetorätt i alla politiska beslut som fattas. Det demokratiska systemet fungerar inte så.

  Därutöver har fastighetsägarna påbörjat ett samarbete där de tar ett gemensamt helhetsansvar, oavsett tomtgränser, för att utveckla området. Det innebär gemensamma upphandlingar av t ex städ- och bevakningstjänster.

  Våra bostadsbolag har tagit ett stort ansvar för området, upprustningarna av miljonprogramsfastigheterna i Järva är en investering om 10 miljarder kronor. Därutöver bedriver bolagen ett arbeta med att förbättra relationen till sina hyresgäster. Det har resulterat i att Svenska bostäder nu har de mest nöjda hyresgästerna i hela sitt bestånd i Rinkeby, inbrotten har minskat i garagen med 70 procent samt att man vid upphandling ställt krav på leverantören att anställa lokalt – vilket resulterat i att 140 arbetslösa järvabor fått anställning.

  För att vi ska få en sansad diskussion i syfte att nå det mål som vi, oavsett politisk tillhörighet, strävar efter måste vi hjälpas åt att beskriva Järvaområdet så korrekt som verkligheten faktiskt är.

  JOAKIM LARSSON (M)

  ytterstadsborgarråd

  BO SUNDIN (M)

  ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

  OLE JÖRGEN PERSSON (M)

  gruppledare Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

  Fler artiklar om Järvalyftet:

  Annons
  Annons
  X

  Husby, som ligger på Järvafältet.

  Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X