Annons

Järvalyftet är ingen bra förebild

Det hopp som väcktes i samband med Järvalyftet har förbytts i hopplöshet. Trots att miljarder satsas förvärras arbetslösheten och skolor läggs ned. Politikerna borde lyssna på de boende, skriver Basar Gerecci, Rami Al-Khamisi och Amir Kekya, från den lokala organisationen Megafonen.

Publicerad

När Järvalyftet inleddes hoppades många boende att det skulle bli ett kraftfullt svar mot politiken som bortprioriterat Järva sedan det byggdes på 1960 och 70-talen. Istället ser hur vi hur Järva fortsätter stå i samhällets skugga och segregationen i Stockholm cementeras.

Projektet har sedan inledningen kantats av protester mot dess odemokratiska tillvägagångssätt. Samtidigt har området på kort tid fått uppleva nedläggning av både Bredbyskolan och Bussenhusskolan, och även skattekontoret i Tensta har försvunnit. Detta betyder att människor får det allt svårare att utföra sina viktigaste vardagssysslor, som att gå i skolan. Men framförallt förmedlas en bild till de boende att deras område är mindre viktigt än andra.

Rami Al-Khamisi, Basar Gerecci och Amir Kekya vänder sig emot att Järvalyftet beskrivs som en nationell förebild.

Bild 1 av 2

Husby, som ligger på Järvafältet.

Foto: LARS PEHRSON Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons