Annons

Järnvägshistoria går i graven

Ett av de stationshus som banverket inte vill behålla ligger i orten Alster i Värmland. I dag används byggnaden som bostad.
Ett av de stationshus som banverket inte vill behålla ligger i orten Alster i Värmland. I dag används byggnaden som bostad.
Publicerad

Banverket planerar att riva 1 000 fastigheter längs järnvägen i landet. Risken finns att en del kulturhistoria går i graven. Riksantikvarieämbetet ska därför göra en bedömning av vilka av byggnaderna som har ett allmänintresse att bevaras. Men kritiker tror att lokalt kulturhistoriskt intressanta byggnader får stryka på foten.

Gamla stationshus, lokstall, magasin, vattentorn och banvaktsstugor kan alla komma i fråga för en rivning. I regeringens regleringsbrev från 2004 står det att Banverket skyndsamt ska avveckla 1 000 av de 1 400 fastigheter som Banverket ansvarar för sedan SJ bolagiserades och lämnade över fastighetsansvaret.

Annons
Annons
Annons