Järngödsling av haven kan slå mot fiskbestånd

Att gödsla världshaven med järn har föreslagits som ett sätt att öka havens förmåga att suga upp koldioxid ur atmosfären. Men nu varnar forskare för att åtgärden kan få allvarliga konsekvenser.

Under strecket
Jörn Spolander/TT
Publicerad
Växtplankton i Södra ishavet begränsas av järnbrist.

Växtplankton i Södra ishavet begränsas av järnbrist.

Foto: Tore Meek/TT
Annons

Hittills har världshaven sugit upp ungefär en tredjedel av all fossil koldioxid som människan släppt ut i atmosfären. Det har tillfälligt skyddat oss från allvarligare följder av en förstärkt växthuseffekt. Men priset är bland annat att haven försuras, då koldioxiden bildar kolsyra i kombination med vattenmolekylerna. Det försämrar livsvillkoren för bland annat koraller och skalbildande plankton.

Ett sätt att öka havens förmåga att suga upp koldioxid utan att försuras skulle kunna vara att öka mängden växtplankton. De använder koldioxid i sin fotosyntes, så att den hamnar i det ekologiska kretsloppet i stället för att bilda kolsyra.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons