Japans första shogunat bildades redan på 1100-talet

När Japan moderniserades på 1800-talet störtades landets militärdiktator, shogunen, och makten överfördes till kejsaren och hans regering. I historisk litteratur möter man ofta detta gamla shogunat, som grundades på 1600-talet och leddes av Tokugawafamiljen. Men samtidigt finns det folk som säger att Japan hade shoguner långt dessförinnan. Hur hänger det ihop?

Under strecket
Publicerad
I staden Nikko anordnas varje vår och höst en parad för att hedra Tokugawafamiljens första shogun Iyeyasu Tokugawa.

I staden Nikko anordnas varje vår och höst en parad för att hedra Tokugawafamiljens första shogun Iyeyasu Tokugawa.

Foto: Neal Ulevich / TT
Annons

Japan har haft tre shogunat. Det som frågeställaren syftar på, Tokugawashogunatet, utsträckte sig från 1603 till 1868. Det föregicks av Kamakurashogunatet (1185–1333) och Ashikagashogunatet (1338–1573).

Att shogunaten överhuvudtaget upprättades berodde på att kejsardömet på 1100-talet hade decentraliserats kraftigt. Förmögna familjer utnyttjade samuraistyrkor till att dominera sina distrikt och ta över stora delar av kejsardömets administration. Eftersom de nya maktbaserna var av militär natur resulterade konflikter lätt i väpnade sammanstötningar. I synnerhet två familjer, Taira och Minamoto, utkämpade häftiga strider om makten över Japan. Kampen avgjordes i det ryktbara sjöslaget vid Dannoura år 1185, där Minamotofamiljen framstod som segrare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons