Annons

Jan Rosén: ”Det är ett massutnyttjande”

Jan Rosén, ordförande Svenska föreningen för upphovsrätt:

Publicerad

– Den enda reservationen i frågan om upphovsrätt är att DreamHack inte skulle vara offentlig, att det är en sluten krets. Men det är det ju inte. Den fildelning som sker på DreamHack kräver tillstånd från samtliga upphovsrättsinnehavare. Finns inga sådana är det ett intrång. Det här är ett massutnyttjande. DreamHack-arrangören kan fällas för medhjälp till brott mot upphovsrätten. Den risken löper de.

Fotnot: Jan Rosén påpekar att han inte uttalar sig å Svenska Föreningen för Upphovsrätts vägnar, utan i egenskap av forskare i upphovsrättsfrågor.

Annons
Annons
Annons