Annons
X
Annons
X

Jan Eliasson: ”Amerikanska diplomater får ta smällen”

Publiceringen av det topphemliga UD-material som Wikileaks kommit över riskerar att skada diplomatin. Förutom att äventyra uppgiftslämnarnas meddelarskydd kan den hota diplomatin som medel för fredliga lösningar. Det menar tidigare utrikesminister Jan Elisasson och förre chefen för FN:s vapeninspektörer Rolf Ekeus.

Foto: SCANPIX

Jan Eliasson, tidigare utrikesminister, kabinettssekreterare och bland annat ambassadör i Washington, menar att offentliggörandet av de amerikanska dokumenten kan leda till sämre kvalitet på diplomatin.

– Om man vet att informationen kommer att tryckas i världens tidningar efter viss tid blir man försiktigare. Det måste även gälla de källor man har - om de vågar säga det som ligger närmast hjärtat.

Samtidigt säger han att mycket av det han hittills hunnit läsa bekräftar uppgifter som redan har cirkulerat.

Annons
X

– Det leder visserligen till ökad kunskap om olika viktiga politiska problem, men det uppväger inte skadan på diplomatin som metod för dialog och fredliga lösningar.

Hur vanligt är det med omdömen om stats- och regeringschefers person?

– Det har mer skvallerkaraktär. Jag tycker inte att det ska vara standardinnehåll i rapporteringen om det inte är relevant för våra relationer till landet. Skvallernivån försökte jag hålla låg inom UD när jag var kabinettssekreterare och utrikesminister.

Hur påverkar uppgifterna USA:s ställning?

–Det är just amerikanska diplomater som får ta smällen. Några av dem mår väl inte så bra i dag. De får känna av att man måste vara försiktig när man pratar med dem. Det leder till sämre information och det är viktigt att världens största militärmakt har bra diplomati.

Rolf Ekeus, tidigare chef för FN:s vapeninspektörer och ambassadör i Washington, betecknar läckan som ”en allvarlig händelse som kan skada de amerikanska möjligheterna att bedriva diplomati”.

Han betonar att diplomati är ett alternativ för militära och fysiska våldshandlingar, vilket gör det till en besvärande situation att hemlighetsstämplad information offentliggjorts.

– Även UD:s dokument är ju enligt regler hemliga om inte motsatsen beslutats, och det har ju att göra med att relationen med främmande makter är så viktig för att driva en seriös politik. Exempelvis för att nå en förhandlingslösning istället för en våldslösning, konstaterar han.

För att lyckas med det krävs ett så exakt och bra underlag som möjligt, och det är också anledningen till att man är så tydlig i sina rapporter, förklarar Rolf Ekeus. Precis som Jan Eliasson påpekar han att en fara när informationen läcker ut är att man inte kan garantera uppgiftslämnarnas anonymitet.

– Om man minskar viljan att förhandla och fruktar att föra en seriöst diskusion om hur man ska lösa svår spänningsfråga är det på sikt mycket allvarligt.

Hur skadar publiceringen Sverige?

– Vi skadas indirekt genom att amerikansk diplomati kan få probem att operera och att det i alla fall på kort sikt kan försvåra förhandlingar för fredliga lösningar.

Viktigt nu menar Rolf Ekeus är att man så snabbt som möjligt kan återställa de diplomatiska rutinerna, samt att man fortsätter rapportera och analysera utvecklingen för att möjliggöra för olika typer av fredsmedlande samtal.

Hur hög är säkerheten kring svenska diplomathandlingar?

– Det finns ett juridisk skydd och informationen är krypterad. Sen finns det ju länder som hela tiden försöker avkryptera hemlig rapportering, men det är ingenting av det som offentliggörs. Man vet ju att sådan rapportering förekommer, men offentliggörs det i tidningen på det här sättet blir det ju väldigt genant.

Annons
Annons
X
Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X