Annons
Op ed

Jan Almäng: Lagstridigheter vid Göteborgs universitet

Pam Fredman, rektor på Göteborgs universitet, Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, och dåvarande nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, under invigningen av Segerstedtinstitutet i Göteborg i augusti 2015.
Pam Fredman, rektor på Göteborgs universitet, Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, och dåvarande nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, under invigningen av Segerstedtinstitutet i Göteborg i augusti 2015. Foto: Thomas Johansson/TT
Under strecket
Publicerad

Jan Almäng, docent i teoretisk filosofi och tidigare forskare vid Göteborgs universitet.

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet har av Sveriges regering fått uppdraget att bidra till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsutövande ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer.

Till dags dato har institutet producerat två rapporter. Båda rapporterna har kritiserats av expertisen. Exempelvis hävdas det i den första rapporten att polisen utövar terror mot förorterna, att upprätthållandet av den ”liberala ekonomin” är ”lika fanatiskt som någon annan politisk idé” och att social- och arbetsmarknadspolitik ”kan vara en form av våldsutövande”.

Annons
Annons
Annons