Annons

Jämställdhetspris till förskolechef

Under strecket
Publicerad

I slutet av 1990-talet byggde förskolechefen Kajsa Wahlström upp en unik verksamhet på daghemmen Tittmyran och Björntomten utanför Gävle: Pedagogiken satte fokus på att vidga pojkars och flickors könsroller. Och personalen gjordes medvetna om hur olika de betedde sig gentemot pojkar och flickor (bland annat genom att de videofilmades i sitt arbete) och de försökte i möjligaste mån att ändra på detta.
Nu har Kajsa Wahlström fått ett nyinstiftat pris för sitt pionjärarbete: Pärlplattan. Prisutdelare är den statliga Delegationen för jämställdhet i förskolan, som tillsattes 2003. Enligt Delegationens ordförande Anna Ekström sker just nu en ”intresseexplosion för jämställdhetsfrågor inom förskolan”. Till detta har Kajsa Wahlströms insats bidragit. Anders Haag

Annons
Annons
Annons