Annons
X
Annons
X

Jämställdhetspolitik på förskolenivå

(uppdaterad)

”Ställ lite mer krav på oss tjejer att kliva fram och ta för oss.”

Det var centerpartistens Annie Johansson viktigaste jämställdhetsförslag när hon i veckan intervjuades av ledarsidans PJ Anders Linder. Tillsammans med sänkta skatter och bättre möjligheter till företagande. Annie Johansson är vice gruppledare och ekonomisk talesperson för partiet och enligt Linder en av borgerlighetens intressantaste idépolitiker.

Hennes kunskap när det gäller jämställdhet verkar dessvärre vara på förskolenivå.

Annons
X

För är det något kvinnor har gjort den senaste tiden så är det väl just att kliva fram och ta för sig. Inom politiken, yrkeslivet, idrotten och kulturen. Och ofta i en rätt hård motvind.

Några exempel: Andelen kvinnor som startar egna företag har ökat från runt 20 procent på 90-talet till runt 35 procent idag. Detta trots att fler kvinnor än män får avslag på sina låneansökningar.

Fler flickor än pojkar fullföljer sin gymnasieutbildning. Fler kvinnor än män tar examen från högskolan. Kvinnor är numera i majoritet på alla typer av högskoleutbildningar med undantag av de tekniska. Lika många kvinnor som män forskarstuderar. Men än så länge är bara 19 procent av professorerna kvinnor.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kvinnor tjänar 93 procent av männens lön när hänsyn tagits till olika ålder, utbildning, arbetstid, att de arbetar inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper. Siffran har pendlat mellan 91 och 93 procent sedan statistiken började standardvägas 1996. Och eftersom kvinnor i mycket högre grad jobbar deltid, 34 procent jämfört med männens elva, tjänar de ännu mindre än män i reda pengar. Det här vill många kvinnor göra något åt, fler kvinnor än män uppger att de är undersysselsatta, att de vill öka sin arbetstid.

  Löneskillnaderna leder till att kvinnors pension i snitt är 146 000 kronor om året, jämfört med 212 000 för män. Därför pensions- sparar fler kvinnor än män. Men eftersom de tjänar mycket mindre än män blir summan de sparar i snitt mindre i kronor räknat.

  18 procent av kvinnorna har blivit utsatta för våld eller hot om våld inom tjänsten, jämfört med tio procent av männen. Tusentals kvinnor misshandlas varje år av sina män. Det är inte något kvinnor stillatigande accepterar. Tvärtom. Anmälningarna om misshandel ökar år för år.

  Kvinnor vill förändra sin situation. De röstar i högre utsträckning än män. Och allt fler ger sig precis som Annie Johansson in i politiken. 1973 var 15 procent av riksdagsledamöterna kvinnorna. Idag är de 45 procent. 1973 fanns det ingen kvinnlig statssekreterare. Idag är nästan fyra av tio kvinnor. Av 24 ministrar är elva kvinnor.

  Utvecklingen i kommuner och landsting är densamma. Men i det privata näringslivet går det långsamt. Det är manlighetens sista bastion. Och trots att kvinnorna står där utanför och stampar släpps bara några enstaka in. Kvinnliga chefer dominerar inom offentlig sektor, i den privata utgör de 25 procent. 20 procent av styrelseledamöterna i börsföretagen är kvinnor och bara några udda procent av styrelseordförandena och vd:arna.

  Glöm allt kvoteringstänkande, säger Annie Johansson, en av borgerlighetens skarpaste idépolitiker. Hon har tid att vänta. Frågan är: Har du?

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X