Annons
X
Annons
X

Jämställdheten börjar i förlossningsrummet

Kunskapen är på många håll är skrämmande låg om att närvarande och välmående pappor i förlossningsrummet är viktiga inte bara för sig själva utan också för mammorna och barnen. Istället raljeras det över att kraft alls läggs på papporna. Jag ser många goda skäl till att vi faktiskt behöver göra upp med de här unkna fördomarna, skriver psykologen Malin Bergström.

Svenska pappor vill vara nära sina kvinnor och barn. För dem är förlossningen livets största ögonblick, skriver psykologen Malin Bergström.
Svenska pappor vill vara nära sina kvinnor och barn. För dem är förlossningen livets största ögonblick, skriver psykologen Malin Bergström. Foto: JUREK HOLZER

Det är oetisk, ohållbart och kostsamt att inte uppmuntra pappor att bli engagerade och lyhörda föräldrar.
Malin Bergström

I en debattartikel i
Dagens Medicin i dagarna kritiserar en överläkare skoningslöst en utbildningsinsats på Länssjukhuset i Trollhättan för ökat stöd för pappor på förlossning och BB. Och i kommentarsfältet får han stöd av kolleger i vården. I dagens sjukvård med platsbrist och begränsade resurser är det löjlig att satsa kraft på papporna, anser de som kommenterat. Papporna borde vara vuxna karlar och stå ut med att vara osedda och bli uteslutna. Om personalen uppfattar dem som i vägen är det bästa papporna kan göra att bita ihop och backa.

Man raljerar över det faktum att personalen nu erbjuder pappan något att dricka. Efter att ha arbetat i vården av blivande och nyblivna föräldrar under 15 år är jag inte förvånad. Min erfarenhet är att kunskapen på många håll är skrämmande låg om att närvarande och välmående pappor är viktiga inte bara för sig själva utan också för mammorna och barnen. Och jag ser många goda skäl till att vi faktiskt behöver göra upp med de här fördomarna.

Annons
X

Ur samhällsekonomisk synpunkt är det direkt kontraproduktivt att negligera pappors behov. Nobelpristagaren James Heckman har uppskattat att för varje krona som vi satsar på de minsta barnen sparar vi ungefär tio eftersom barns tidiga utveckling i så hög grad påverkar hur dyra de kommer bli för samhället framöver. De senare kostnaderna kan komma i form av brottslighet eller psykisk och fysisk ohälsa. Att pappors tidiga välmående och engagemang har stor betydelse för barnets utveckling finns det en uppsjö av studier omkring. Vi vet att en trygg anknytningsrelation till båda föräldrarna är en optimal grund för en hälsosam utveckling hos barnet. Och pappors engagemang och lyhördhet är inte bara positivt för barnen. Det ökar också chansen för att mamman ska vara en lyhörd förälder och minskar risken för skilsmässa.

Svenska pappor vill vara nära sina kvinnor och barn. För dem är förlossningen livets största ögonblick. Och det stöd de ger under förlossningen har stor betydelse för mamman och barnet. En ny metaanalys av över 15 000 kvinnor visar att kvinnor som får kontinuerligt stöd under förlossningen både använder mindre smärtlindring och har minskad risk för kejsarsnitt och instrumentella förlossningar. Deras förlossningar är dessutom kortare och barnen har minskad risk för att må dåligt efter förlossningen. Föga förvånande har de här mammorna också minskad risk för en negativ upplevelse av förlossningen.

Att satsa på att hjälpa papporna vara ett gott stöd för kvinnan under förlossningen är alltså direkt lönsamt. Kejsarsnitt kostar mycket pengar.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men män som är rädda, känner sig utestängda eller som får signaler från personalen att de inte är viktiga ger förstås sämre stöd och får en sämre start i sitt föräldraskap än de som åtminstone slipper vara törstiga. Att män kan vara förlossningsrädda eller må psykiskt dåligt handlar inte om bristande mogenhet. Det handlar om att de är lika mycket människor som mammorna och befinner sig i en lika känslig livsfas. Men tyvärr råder den förlegade synen på pappor inte bara på sjukhusens kvinnokliniker.

  En ny svensk studie visar att den också är i högsta grad förhärskande på Sveriges barnavårdcentraler. Sjuksköterskorna där ansåg till exempel i mycket låg grad att pappor har samma förmåga till föräldraskap som mammor. Inte ens en av fem sjuksköterskor hade erbjudit någon pappa ett samtal om hans välbefinnande och föräldraskap under det senaste året. På mammorna hade de däremot satsat åtskillig tid och samhälleliga resurser.

  En stor internationell metaanalys som publicerades i en högt rankad vetenskaplig tidskrift förra året visar att depression hos pappor under graviditeten och efter förlossningen är vanligt. Att personalen på BVC inte räknar med papporna som ”riktiga” föräldrar bidrar till att pappornas depressioner förblir oupptäckta och obehandlade. Trots att pappornas depressioner påverkar barnens känslomässiga och kognitiva utveckling på både kort och lång sikt.

  Pappors föräldraskap kan inte utvecklas om de inte är nära sina barn. Det är oetisk, ohållbart och kostsamt att inte uppmuntra pappor att bli engagerade och lyhörda föräldrar. Därför är det hög tid att rensa ut okunskap och göra upp med de unkna fördomar som råder i vården runt blivande och nyblivna föräldrar. Det är fundamentalt för jämställdheten att de här kvinnodominerade institutionerna anpassar sig efter behoven och värderingarna hos dagens föräldrar.

  Som förälder är man under den första tiden oerhört mottaglig, formbar och känslig för andra människors värderingar. Att de som föräldrarna uppfattar som experter ger pappan signalen att han inte är viktig är inte samhällsnyttigt. Att det dessutom är betydelsefullt för den framtida jämställdheten att pappor tar hand om sina barn är förhoppningsvis så självklart att det inte behöver sägas.

  MALIN BERGSTRÖM

  leg. psykolog, Med Dr Karolinska Institutet

  BUP Stockholm

  Annons
  Annons
  X

  Svenska pappor vill vara nära sina kvinnor och barn. För dem är förlossningen livets största ögonblick, skriver psykologen Malin Bergström.

  Foto: JUREK HOLZER Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X