Jämställdhet kan få fart på EU:s ekonomi

Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden kan få ekonomin att växa i rådande krisläge. Hittills har denna faktor förbisetts. Även om jämställdhet till stor del är en nationell fråga, kan skarpa åtgärder göras även på EU-nivå. Det skriver socialdemokraterna Ylva Johansson, Olle Ludvigsson och Anna Hedh.

Under strecket
Publicerad
Ylva Johansson, Olle Ludvigsson och Anna Hedh

Ylva Johansson, Olle Ludvigsson och Anna Hedh

Foto: SCANPIX
Annons

När EU-ledarna den 30 januari samlas för ännu ett toppmöte står tillväxt och jobb på agendan. Det är på tiden. De ensidiga och extrema åtstramningar som hittills dominerat krishanteringen har i realiteten fött en tillväxtkris. Med nuvarande politik räknar EU-kommissionen med att den årliga tillväxten inom EU under de kommande 10 åren endast når upp till 1,25 procent. Det är hela 1 procentenhet lägre än förra decenniets snitt. Med så låg tillväxt går det varken att upprätthålla konkurrenskraften eller att effektivt sanera statsfinanserna. Politiken måste därför bli mer balanserad. Solida besparingar måste kompletteras med en mer seriös tillväxtsatsning.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons