Annons

Jämställdhet går framåt med jobbskatteavdraget

Publicerad

I Sverige, och på andra ställen i Europa, genomförs Equal Pay Day som visar hur många dagar extra på ett år som en kvinna måste arbeta för att tjäna lika mycket som männen gjorde föregående år. I Sverige infaller Equal Pay Day i morgon, den 28 februari, enligt beräkningar från nätverket Business Professional Women i Sverige.

Det finns olika sätt att mäta löneskillnader. Om alla löner för 2010 räknas om till heltid tjänar svenska kvinnor i genomsnitt 14,3 procent mindre än männen. Vid en statistisk standardvägning, som innefattar till exempel yrke, utbildning och ålder så skiljer det 5,9 procent till kvinnornas nackdel. Det är orättvist, men utvecklingen går år rätt håll. I Medlingsinstitutets rapport om lönebildningen för 2010 framgår att den oviktade löneskillnaden mellan år 2005 och 2010 har minskat mellan 1,7 och 3,6 procentenheter, beroende på sektor. Den standardvägda skillnaden minskade under samma period med mellan 0,5 och 1,6 procentenheter, beroende på sektor, under samma period.

Annons
Annons
Annons