Annons
X
Annons
X

Jämställdhet går framåt med jobbskatteavdraget

INLÄGG | KVINNORS LÖNER

I Sverige, och på andra ställen i Europa, genomförs Equal Pay Day som visar hur många dagar extra på ett år som en kvinna måste arbeta för att tjäna lika mycket som männen gjorde föregående år. I Sverige infaller Equal Pay Day i morgon, den 28 februari, enligt beräkningar från nätverket Business Professional Women i Sverige.

Det finns olika sätt att mäta löneskillnader. Om alla löner för 2010 räknas om till heltid tjänar svenska kvinnor i genomsnitt 14,3 procent mindre än männen. Vid en statistisk standardvägning, som innefattar till exempel yrke, utbildning och ålder så skiljer det 5,9 procent till kvinnornas nackdel. Det är orättvist, men utvecklingen går år rätt håll. I Medlingsinstitutets rapport om lönebildningen för 2010 framgår att den oviktade löneskillnaden mellan år 2005 och 2010 har minskat mellan 1,7 och 3,6 procentenheter, beroende på sektor. Den standardvägda skillnaden minskade under samma period med mellan 0,5 och 1,6 procentenheter, beroende på sektor, under samma period.

Det yttersta ansvaret för lönebildningen ligger på arbetsmarknadens parter, men vi ser allvarligt på löneskillnaderna. Vi för en politik som jämnar ut villkoren mellan män och kvinnor. Enligt Riksdagens utredningstjänst har utvecklingen av den genomsnittliga arbetsinkomsten för både män och kvinnor under perioden 2006–2010 varit mycket positiv, allra mest för kvinnor. Mellan åren 2000 och 2005 låg andelen av kvinnors inkomst som kommer från arbete i princip stilla kring 72,5 procent. År 2010 hade andelen stigit till 77,3 procent, det vill säga en ökning på 4,8 procentenheter sedan 2005. Motsvarande ökning för männen är 1,9 procentenheter.

Annons
X

Den största relativa förändringen skedde mellan åren 2006 och 2007 och sammanfaller med att det första och största steget av jobbskatteavdraget infördes.

Vi har en hel del kvar tills Equal Pay Day kan firas på nyårsafton. Men vi har också kommit en bra bit på vägen. Arbetslinjen och jobbskatteavdraget är bra för kvinnor. Det är jämställt och rättvist.

SOFIA ARKELSTEN

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  partisekreterare (M)

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X