Annons
X
Annons
X

Jämställdhet är en fråga om frihet

MODERAT OMSVÄNGNING Att förnya sin politik är viktigt för alla partier som vill utvecklas. För att nå målet om ett jämställt samhälle krävs ett hårt och målinriktat arbete. Detta ska bli en av våra största frihetsreformer någonsin, skriver Per Schlingmann och Hillevi Engström (M).

oderaternas mål är att uppnå ett samhälle där alla har samma förutsättningar och inte bromsas av fördomar eller könsnormer. Sverige ska vara ett land där vi tar vara på allas förmåga och ambitioner och där alla känner att de får komma till sin rätt.

Vi vill att alla barn redan från födseln bemöts som individer och behandlas som just den han eller hon är och att fler människor får makt att forma sitt eget liv. I vägen för detta står bland annat föreställningar om kön som gör att många tjejer och kvinnor inte enbart bedöms utifrån den individ de är. Detta är därför en frihetsfråga, men också en fråga om hur vi utvecklar hela Sveriges potential.

Att arbeta för ökad jämställdhet blir därmed till en självklarhet för oss. Vi har under längre tid arbetat för att utveckla svaren på hur jämställdheten och därmed friheten kan öka. Detta har nu resulterat i den jämställdhetspolitiska plattform som partistyrelsen antagit och som ligger till grund för vårt fortsatta agerande i frågan.

Annons
X

Att förnya sin politik utifrån vilka samhällsproblem som bildar viktiga utmaningar är viktigt för alla partier som vill utvecklas. Socialdemokraternas talesperson i frågan Claes Borgström beskriver i sin artikel den 26 januari delar av våra slutsatser.

Det helt avgörande är att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om åtgärder mot löneskillnader, den könssegregerade arbetsmarknaden, att kvinnor i mindre utsträckning än män har inflytande på sina arbetsplatser och att väsentligt färre kvinnor är företagare.

Men det handlar också om jobbpolitiken och här har vi en tydlig agenda för nästa mandatperiod som handlar om att förstärka drivkrafterna för att arbeta och anställa, att ge människor verktyg för att bli anställningsbara och att säkra resurserna till välfärdens kärna. Jobbpolitiken är en viktig kvinnofråga.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ett viktigt instrument är lönekartläggningar. Lönekartläggningar är ett bra verktyg för att komma tillrätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Därför föreslår vi att lönekartläggningar ska genomföras vartannat år istället för var tredje. Till det vill vi också koppla en jämställdhetsrating av arbetsgivare för att synliggöra skillnader för arbetssökande och arbetstagare.

  Ett annat exempel på behovet av vidareutveckling av vår politik är att vi vill förstärka och utveckla jämställdhetsbonusen som uppmuntrar föräldrar att dela mer lika på föräldraledigheten. Det blir helt enkelt mer lönsamt för kvinnor att arbeta och för män att ta ansvar för hem och familj.

  När kvinnor tjänar, äger och bestämmer mindre än män betyder
  det att människors rätt att bli bemötta för just den de är och det de kan inte respekteras. Jämställdhetsarbetets tydliga mål är mer frihet för fler. För att nå dit måste debatten engagera fler och föras på en nivå som berör människors utmaningar i vardagen.

  En helt central frihetsfråga är att såväl kvinnor som män måste kunna leva på sin lön. En stor del av alla kvinnor i Sverige kan inte försörja sig på sin lön utan är beroende av sin partner. Att det inskränker kvinnors möjlighet att göra sina egna val och att kunna stå på egna ben är en självklarhet.

  Här har vi en verklig skillnad i svensk politik. Medan en undersköterska har fått en extra månadslön per år med vår politik är Claes Borgströms besked att han och vänsterpartierna vill höja inkomstskatten för alla arbetande kvinnor. Tre av fyra jobbsskatteavdragskronor har gått till dem med inkomster under 31000 kronor. Det har fått till följd att lärare, sjuksköter
  skor och vårdbiträden fått behålla
  mer av sin lön. Vi har med jobbskatteavdraget gjort större reella skillnader för kvinnor med låga löner än vad bortförhandlade kvinnolönspotter och avtalsförhandlingarna lett till.

  Fortsatta skattelättnader för alla som arbetar, inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik, stärker kvinnors självbestämmande och ökar friheten och valmöjligheterna.

  Kvinnor måste också ges lika stor frihet att välja och välja bort arbetsgivare som män har. För att nå dit krävs det en mångfald av arbetsgivare i traditionellt offentligt styrda verksamheter. Därför vill vi förbättra möjligheten att etablera alternativ inom skola, vård-, och omsorgsverksamheter. Det ger möjligheter för kvinnor att utvecklas i sina yrken och få större inflytande över sin arbetssituation. Socialdemokraternas tveksamhet inför alternativ i vården hindrar många kvinnor från att starta eget och minskar möjligheten för välfärdens medarbetare att kunna välja arbetsgivare.

  Vår jämställdhetspolitik tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla människor är unika med egna beslut att fatta. Starka normer och ideal påverkar vår syn på andra, men också på oss själva. Fördomar, dåliga attityder och förutfattade meningar minskar människors frihet, utvecklingsmöjligheter och vingklipper viljan att vara med och bidra till samhällets utveckling.

  Kvinnor, män och samhället i stort tjänar på att kvinnor ges lika förutsättningar i arbetslivet. I ett jämställt samhälle gäller arbetslinjen lika för alla. Vi är medvetna om att det krävs ett hårt och målinriktat arbete för att nå ett jämställt samhälle. Låt detta bli en av våra största frihetsreformer någonsin.

  PER SCHLINGMANN (M)

  partisekreterare

  HILLEVI ENGSTRÖM (M)

  jämställdhetspolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X