Annons

Jämställda män är mindre våldsamma

Ny forskning visar att pappor som får mer tid med sina barn motverkar våld i nära relationer. Männen behöver stärkas i rollen som omsorgsgivare, och det krävs ett jämställdhetsarbete där män och pojkar bjuds in, skriver miljöpartisterna Gunvor G Ericson och Martin Oscarsson.

Under strecket
Publicerad

Idag är det den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett tecken på en icke jämställd samhällsstruktur. Samhällets insatser för att minska våldet mot kvinnor i allmänhet, och i nära relationer i synnerhet, måste ske och sker från flera håll samtidigt. Ett sätt att motverka våld i nära relationer är att ge pappor mer tid med sina barn. Ny forskning och erfarenhet från Norge visar att ytterligare individualisering av föräldraförsäkringen kan motverka våld i nära relationer.

Det är huvudsakligen män som utövar våld mot kvinnor och barn idag. Vi behöver förändra mansnormen och stärka mäns roll som omsorgsgivare och samtidigt ta krafttag med de mekanismer som får våld att vara nära sammanknippad med maskuliniteten. På kort sikt behöver män som slår behandling för att bryta sitt beteende. På lång sikt behövs ett jämställdhetsarbete som aktivt inkluderar män och pojkar.

Annons
Annons
Annons