X
Annons
X

Jämställd ekonomi hos par i Finland

Hos var 30:e finländskt par betalar ena parten alla räkningar.

Av FNB, TT

De vanligaste uppläggen är att man betalar hälften var eller att var och en betalar i proportion till inkomsterna. En tredje, nästan lika vanlig variant, är att en tar exempelvis hyran medan den andre tar maten, enligt en enkät som Helsingin Sanomat låtit göra.

Enligt enkäten är det vanligaste bland par i alla åldrar att båda har egna bankkonton. Gemensamma konton förekommer mest bland par över 40.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X