Annons

Jämo fortsätter att granska statliga myndigheter

Under strecket
Publicerad

Jämställdhetsombudsmannen (Jämo) fortsätter granskningen av statliga myndigheters jämställdhetsplaner. Elva myndigheter ombeds skicka in sina planer till Jämo. Erfarenheterna från förra årets granskning av elva andra statliga myndigheter gjorde att det fanns ett behov att fortsätta. - Erfarenheten då var att myndigheterna hade stora problem, särskilt med lönekartläggningarna som är ett krav, säger utredare Dennis Kullman hos Jämo. Inledningsvis var då Domstolsverket det enda verk som fick godkänt; övriga tio tvingades till förbättringar för att få grönt ljus. Myndigheterna som nu granskas är Livsmedelsverket, Sta- tens institutionsstyrelse, Finansinspektionen, Konkurrensverket, Folkhälsoinstitutet, Lotteriinspektionen, Kemikalieinspektionen, Högskoleverket, Räddningsverket, Naturvårdsverket och Läkemedelsverket. tt

Annons
Annons
Annons