Annons
X
Annons
X

”Jämförelsen med Australien haltar – AF behövs”

Slå inte sönder en verksamhet som visar goda resultat i ett läge när Sverige har stora utmaningar med nyanlända. En sammanhållen statlig arbetsförmedling behövs och ger resultat, skriver Britta Lejon och Fredrik Andersson, Fackförbundet ST, i en replik.

Debatten om Arbetsförmedlingen
Sverige behöver en sammanhållen statlig arbetsförmedling och en enhetlig arbetsmarknadspolitik, skriver artikelförfattarna.
Sverige behöver en sammanhållen statlig arbetsförmedling och en enhetlig arbetsmarknadspolitik, skriver artikelförfattarna. Foto: Jessica Gow/TT

REPLIK | ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsgivarorganisationen Almega vill att arbetsmarknadsinsatser för arbetssökande ska konkurrensutsättas på samma sätt som i Australien (SvD Debatt 17/3). Men de glömmer att berätta att insatserna i Australien riktar sig till en betydligt snävare grupp än i Sverige. De som får ta del av insatserna är i stor omfattning personer som i Sverige skulle ha rätt till försörjningsstöd. Det finns heller inga studier som visar att den australiensiska arbetsförmedlingen på något avgörande sätt har påverkat de arbetssökandes möjligheter att få jobb.

Sysselsättningsutvecklingen i Sverige är positiv, arbetslösheten fortsätter att sjunka och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 13 år. Arbetsförmedlingen lyckas få ut allt fler från etableringsuppdraget i jobb och utbildning. Vi i ST har förslag för att fortsätta utveckla en fungerande verksamhet.

  • Arbetsförmedlingen bör i större omfattning även stötta dem som står nära arbetsmarknaden, exempelvis ombytessökande. Ett tidigare politiskt misstag var att begränsa Arbetsförmedlingens uppdrag till att enbart stödja svagare grupper, vilket gjorde att andra arbetssökande inte upplevde att de fick hjälp.
  • Utbildningssystemen måste förbättras så att alla klarar gymnasiet. Det behövs också satsningar på bristyrken och kortare spetsutbildningar för dem som behöver komplettera sin kompetens för att vara attraktiva på arbetsmarknaden.
  • Det behövs mer flexibilitet så att arbetsförmedlarna kan specialdesigna insatser utifrån individens behov. Rensa i floran av anställningsstöd och ge den enskilde arbetsförmedlaren ett större mandat att använda sin kompetens.
  • När det gäller personer som varvar korta anställningar med korta perioder av arbetslöshet behövs insatser, till exempel vägledning, rådgivning eller utbildning.
Annons
X

Det vore olyckligt att slå sönder en verksamhet som visar goda resultat i ett läge när Sverige har nya utmaningar att ta hand om, dels en stor grupp som inte har utbildning eller erfarenhet av den typ av jobb som finns och ett allt mer föränderligt arbetsliv med en snabb teknikutveckling som ställer nya krav. Sverige behöver en sammanhållen statlig arbetsförmedling och en enhetlig arbetsmarknadspolitik. Det leder till resultat för individer, företag och samhälle.

Britta Lejon

förbundsordförande, Fackförbundet ST

Fredrik Andersson

ordförande ST inom Arbetsförmedlingen

Britta Lejon Foto: Kristofer Samuelsson
Annons

Sverige behöver en sammanhållen statlig arbetsförmedling och en enhetlig arbetsmarknadspolitik, skriver artikelförfattarna.

Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 2

Britta Lejon

Foto: Kristofer Samuelsson Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X