Annons

Tommy Olofsson:James Joyce och den sekulära uppenbarelsen

Självlysande detaljer, enstaka repliker eller ofrivilliga gester som ögonblickligen antyder en hel historia eller en människas inre karaktär. Nu kommer James Joyces ”Epifanier” ut på svenska.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Epifani har blivit ett nyckelbegrepp i modern litteraturkritik. Den som introducerade begreppet i estetiska sammanhang var James Joyce. Nu ger Jonas Ellerström ut sina svenska översättningar av de korta prosastycken, inalles 40, som finns bevarade i det skrivhäfte där den unge Joyce noterade sina ”epiphanies”. Skriften har titeln Epifanier (Ellerströms, 66 s). Ellerström har själv försett den med en kommentardel, även skrivit ett fint förord. Vad man emellertid kan sakna i förordet är en tydligare skiljelinje mellan de två konkurrerande litterära miniformerna fragment och epifani.

”De flesta utgivare och forskare har betraktat epifanierna just som råmaterial, som fragment vilka når sitt fulla värde, sin uppenbarande kraft, först då de av författaren fogats in i ett större sammanhang.” Så skriver Ellerström i förordet. Och sant är att de aldrig var avsedda att publiceras fristående. Vad som gör dem intressanta är att de säger något om Joyces sätt att arbeta och om bakgrunden till ett nytt estetiskt begrepp.

Annons
Annons
Annons