Annons

Jakten på den ädle vilden

Under strecket
Publicerad

egreppet tillskrivs ofta felaktigt Rousseau. Men föreställningen om
den ädle vilden, som lever fritt och moraliskt rättrådigt i samklang med naturen, är antagligen lika gammal som motsatsen: civilisation.

Förmodligen speglar önsketänkandet något evigt behov. Det tycks nämligen inte spela någon roll hur många gånger drömmen motbevisas. Den ädle vilden dyker upp om och om igen. Senast han sågs, till exempel, var han utklädd till ekologiskt hållbar förebild i miljöaktivisternas kritik mot konsumtionssamhället.

Annons
Annons
Annons