”Jakt på kvalitet i högskolan missar målet”

Är det kvalitetsutveckling när universitet och högskolor överhopas med överambitiösa men ändå otydliga formulär? Den verkliga kvaliteten uppstår i kontakten mellan studenter och lärare. Låt oss få förtroendet att lägga tiden på dem i stället för på administrativa kringverk, skriver Kristina Julin, SLU.

Under strecket
Publicerad

Den verkliga kvaliteten uppstår i kontakten mellan studenter och lärare, skriver Kristina Julin, SLU.

Foto: Anders Wiklund/TT

Kristina Julin, SLU

Foto: Viktor Wrange
Annons

Det nya kvalitetssystemet för högre utbildning som drivs av UKÄ (Universitetskanslerämbetet) har börjat gälla. Inledningsvis ska sägas att grundtanken är utmärkt och bra; universitet och högskolor erkänns sitt ansvar att självständigt utveckla och ta ansvar för kvalitetssäkring av utbildningen, och detta ska granskas av UKÄ.

Problemet är att denna grundprincip inte tillämpas genomgående eftersom det finns särskilda utvärderingar vid sidan av (forskarutbildning, teman, särskilt angelägna utbildningar) trots att dessa ska ingå i den egna kvalitetssäkringen. Problemet är också på vilket sätt de här extra utvärderingarna genomförs.

Annons
Annons
Annons