Jakt på citat skadar forskningen

Finansieringen av svensk forskning måste ses över. Fortsätter vi på den inslagna vägen riskerar vi att få forskare som jagar citeringar snarare än antar stora samhällsutmaningar. Vi vill här lyfta fram sex viktiga punkter, skriver styrgruppen för projektet Agenda för forskning.

Under strecket
Publicerad
Annons

De senaste årens forskningspolitik har försökt öka trycket på forskarna. Enbart den som är bevisat ”excellent” ska ges stora forskningsmedel.

Annons
Annons
Annons