Jakt kan vara relevant

Det finns ingen motsättning mellan kunskap och valfrihet i en välfungerande gymnasieskola. Tvärtom är de ömsesidigt förstärkande. Valfrihet kan stärka kunskapsförmedlingen genom att öka elevers motivation för lärande. Valfrihet möjliggör en egen profil på bildningen och fördjupning av kunskaper.

Under strecket
Publicerad
Annons

Elever väljer inte lättviktiga gymnasiekurser för att de är dumma, utan för att antagningssystemet till högre utbildning i dag premierar lätta val. Lösningen är därför inte att minska valfriheten utan att ändra antagningssystemet.

Att krydda sin utbildning med någon udda kurs är heller inte fel, så länge högskolans antagningskrav tillgodoses för dem som vill läsa vidare.
Att som Jan Björklund (3/3) kalla gymnasieskolan för en ”skattefinansierad hobbyverkstad” är tramsigt. Sammanhanget spelar roll för om valbara kurser är relevanta. Körkortsutbildning kan vara rätt om det ingår i en fordons- eller transportutbildning. Jakt kan vara relevant på en naturbruksutbildning, men kanske sämre för en blivande teknolog.
Att det finns exempel på enskilda kurser som är bestickande säger inte att valfriheten är gymnasiseskolans problem, utan bara att just dessa kurser borde bort.

Annons
Annons
Annons