Annons

Jan Söderqvist:Jaget och själen de största av illusioner

Med stöd av neurovetenskap hävdar den tyske filosofen Thomas Metzinger att jaget är en illusion vi behöver göra oss av med. Om vi tar oss ut ur ”jagtunneln” slipper vi också många av subjektivitetens lidanden.

Under strecket
Publicerad

Den franske tänkaren René Descartes var, som bekant, för spröd för vårt kärva Stockholmsklimat. Hans idéer om kroppen och själen visade sig däremot vara enastående slitstarka och lever i hög grad kvar i vår västerländska köksbordspsykologi ännu 360 år efter hans egen död. Det var en smal sak att överföra dem från ett religiöst fundament till en sekulariserad humanism som formades till en självbelåten kult kring människan och individen.

Descartes sökte den säkra kunskapen och tvivlade på allt. Sinnenas vittnesbörd liksom allting hört och läst, papperet och pennan, tofflorna och brasan: ingenting av detta går att lita på. Och inte heller matematikens axiom. Vi kan inte med fullständig visshet utesluta risken för att vi är utsatta för någon sorts bedrägeri. Kanske drömmer eller hallucinerar vi, kanske vill Gud eller onda makter av någon anledning invagga oss i falska föreställningar, kanske är triangeln i själva verket en femhörning. Det enda säkra för den tvivlande filosofen är tvivlet självt, det går inte att betvivla. Och finns det ett tvivel, finns det också någon som tvivlar och tänker på allt möjligt annat. Alltså finns jaget.

Annons
Annons
Annons