Annons

Peter Gärdenfors:Jaget – tunneln mellan världen och medvetandet

Var finns jaget? Är det en konstruktion, finns det inom oss eller uppkommer det bara i samspel med andra individer? Peter Gärdenfors har läst två filosofer som ger olika svar på vad jaget egentligen är.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Jag kan se mig själv i en spegel – se hur ansiktet åldras och hur kroppen blir allt stelare. Men hur mycket jag än stirrar kan jag aldrig få syn på mitt jag. Inte ens med de nya teknikerna för att avbilda hjärnans funktioner får man några foton på det som vi upplever som vår identitet. Så var finns jaget – om det över huvud taget finns?

Gör följande experiment: blunda med ena ögat och tryck försiktigt med pekfingret på sidan av ögongloben av det andra. Fastän du sitter stilla verkar det som om världen gungar. Detta enkla experiment visar att din upplevelse av världen utanför i själva verket skapas av synprocessen i din hjärna. Det du upplever är inte världen i sig, för att använda Immanuel Kants term, utan din hjärnas
konstruktion av den.

Annons
Annons
Annons