I anslutning till WHO:s världsdag för psykisk hälsa marscherar Youth Friendship Bench genom förorten Mbare.
I anslutning till WHO:s världsdag för psykisk hälsa marscherar Youth Friendship Bench genom förorten Mbare. Foto: Agneta Lagercrantz

”Jag vill att unga ska lära av mina misstag – få hopp”

Yngre går inte gärna till grandmothers för att prata om problem med föräldrar, sex och droger. Den nya Youth Friendship Bench riktar in sig på att nå de unga, som ofta drabbas av psykisk ohälsa redan i tonåren.

Publicerad

 

HARARE De har västar med ”Friendship Bench” broderat på bröstet och sina frågeformulär om depressionssymtom fastklämda på en masonitskiva framför sig. Cloudias har tagit med en bärbar högtalare. När han drar på brukar människor sjunga med och klappa i händerna. På manifestationen mot självmord häromdagen följde barn efter som inte ens bytt från skoluniformen och gjorde rena uppvisningen i streetdance.