Krönika

Bo Löfvendahl:Jag tror, jag tror på förvåren

Bo Löfvendahl
Under strecket
Publicerad
Annons

Häromdagen kom Svenska Dagbladets årliga, vårliga teaterbilaga Scenvår, och i september kommer motsvarigheten Scenhöst. Men den årstid som råder just nu kan vi inte gärna kalla senvår, snarare förvår, och när Scenhöst kommer strax efter sommaren kunde det möjligen kallas förhöst, även om det är ett mycket ovanligt ord.

Som i de flesta länder med tempererat klimat räknar vi med fyra årstider: vår, sommar, höst och vinter. Men en sådan uppdelning är inte självklar, i vissa delar av världen räcker det med två. De fyra årstidsbeteckningarna kan vi sedan förfina ytterligare med förleder som för-, sen-, mid- och hög-. Jag har jämfört frekvensen hos dessa i språkdatabasen Språkbanken, och de är mycket ojämnt fördelade. De vanligaste avledningarna med för- och sen- är försommar och sensommar samt i någon mån senhöst. Av senvår, senvinter, förvinter, förvår och förhöst finns däremot bara enstaka belägg. Flest beteckningar har den omtyckta årstiden* sommar*, ett kärt barn med många namn.

Annons
Annons
Annons