Annons
X
Annons
X

”Jag skulle välkomna om Ingvar Kamprad flyttade hem”

Finansminister Anders Borg kommenterar i kvällens
Uppdrag Granskning programmets uppgifter om att delar av Ikeas vinster slussas vidare till skatteparadis som exempelvis Liechtenstein.
– Jag skulle välkomna om Ingvar Kamprad flyttade hem, säger finansminister Anders Borg (M) till Uppdrag Granskning ikväll.

– Ikea är ett viktigt företag för oss och Ingvar Kamprad har gjort en historisk insats för Sverige, säger Anders Borg, i programmet.

Det var i förra veckans Uppdrag Granskning som inslaget om hur Ikea använder avancerad skatteplanering först visades. Bland annat visades i programmet hur Ikeas grundare Ingvar Kamprad kontrollerar maktbolaget Inter Ikea via en dold stiftelse i Liechtenstein. I stiftelsen ligger idag cirka 100 miljarder kronor, enligt Uppdrag Granskning.

I kvällens program kommenteras alltså uppgifterna av finansminister Anders Borg.

Annons
X

– Jag har den dubbla hållningen att jag gärna vill sänka skatter men jag vill också väldigt gärna att skatterna betalas, säger han.

Och tilläger:

– Ett samhälle är inte bara ett regelverk det är också att man har kundrelationer och relationer till anställda och till myndigheter. Och samhället fungerar bättre om vi faktiskt fullföljer våra förpliktelser, säger finansministern till Uppdrag Granskning.

I programmet visas också vilka internationella reaktioner som har kommit efter avslöjandet som kom i förra veckan. Bland annat nämns reaktioner från USA, Kanada och Sydkorea tillsammans med reaktioner från skatteexperter i Tyskland och Sverige. I programmet frågar man sig också vad som kommer att hända i framtiden - och vilken koppling som Ikea egentligen kommer att ha till Sverige - då någon av Ingvar Kamprads söner eventuellt tar över makten i bolaget.

Fotnot: Uppdrag Gransknings program om Ikea del 2 sänds onsdag 2 februari.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X