Annons
X
Annons
X

Jag ska föra en kraftfull miljöpolitik

Det finns ingen motsättning mellan ekonomisk tillväxt och en offensiv miljöpolitik. Jag vill därför utveckla den gröna skatteväxlingen och större delen av intäkterna från utsläppsrätterna ska gå till miljöinvesteringar, skriver Centerns partiledarkandidat Annie Lööf.

[object Object]
Annie Lööf (C). Foto: MALIN HOELSTAD

BRÄNNPUNKT

Visionen om det hållbara samhället är grundläggande i Centerpartiets ideologi. Vår tradition som ett parti för miljön är stark, såväl ideologiskt som i konkret handling. Det gör mig stolt, men inte nöjd. Även om finansoro, naturkatastrofer och terrordåd dominerat världshändelserna den senaste tiden, är klimathotet precis lika påtagligt som tidigare.

Centerpartiet har, som alliansens gröna röst, ett ansvar att leda arbetet för att föra en offensiv miljöpolitik. Vi har gjort betydande insatser i regeringen sedan 2006, men inte lyckats omvandla framgångarna i ökat väljarstöd. Framför allt har vi inte nått dem som borde vara våra sympatisörer – människor som brinner för miljön och klimatfrågan. Det vill jag förändra.

För att göra Sverige till en ledande aktör globalt i kampen mot klimatet och öka våra möjligheter till export av kunskap och grön teknik, behöver Centerpartiet och alliansen ett miljöpolitiskt omtag. Det är på främst tre områden där Centerpartiet kan och bör vässa sin profil.

Annons
X

1. Grön skatteväxling.

Tack vare skatt på koldioxid har Sverige sedan 70-talet minskat utsläppen av växthusgaser med 40 procent, samtidigt som tillväxten ökat med 36 procent.

Sverige har dock en låg andel miljöskatter av den totala skattkvoten. Framför allt ligger vi långt efter många OECD-länder när det gäller grön skatteväxling, att höja eller införa fler skatter på miljöstörande verksamheter och kompensera med skattesänkningar på arbete eller miljöinvesteringar. Det senare kan gälla utveckling av förnybar energiproduktion, modernisering av transportsektorn eller åtgärder för att minska energianvändningen i fastigheter. Jag ser en betydande potential i att utveckla den gröna skatteväxlingen.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ett tillskott till Sveriges miljöinvesteringar kommer då utsläppshandeln inom EU skärps 2013. Enligt beräkningar kan det ge ett årligt tillskott i statskassan på fem miljarder. EU-kommissionen har rekom
  menderat medlemsländerna att använda minst hälften av dessa medel till gröna investeringar. För mig är det självklart att det för Sveriges del ska bli långt mer än så.

  2. Bejaka marknadsmekanismer i klimatarbetet.

  I den politiska debatten hörs ibland, särskilt från vänster, att det bara är politiker som kan rädda klimatet. Det är sant att det är politikernas ansvar att besluta om regler och lagar. Men vi kan aldrig nå resultat om vi inte också involverar privat sektor och drar nytta av marknadsmekanismer. Exempelvis var det när ny teknik utvecklades i konkurrens mellan forskare och entreprenörer som världen fick verktyg för att hejda uttunningen av ozonlagret.

  För att skynda på klimatomställningen vill jag se ett tätare samarbete mellan staten och näringslivet. Ett miljöpolitiskt samhällskontrakt för att identi-fiera såväl sektoriella utsläppsmål som mål för utveckling av grön teknik och sedan definiera effek-tiva styrmedel för att nå dessa.

  Svenska innovatörer var tidigt ute med patent för biogasanläggningar, vindkraftsteknik och vågkraft, men vi ser nu att tyska och norska företag går snabbare fram med att kommersialisera tekniker. Här krävs bättre resurser från statens sida, såväl genom investeringsstöd som till forskning. Detta skapar dessutom nya jobb.

  3.
  Ställa om transportsektorn.

  Att fortsätta pressa ned utsläppen inom transportsektorn måste ges högsta prioritet i miljöarbetet. Incitamenten för att fasa in fordon som körs på biodrivmedel och elhybridbilar på den svenska marknaden måste förbättras avsevärt. I städer med mycket trafik är detta helt avgörande för att förbättra den lokala miljön, både vad gäller utsläpp och bullernivåer.

  En snabb konkret åtgärd är att låta Centerpartiets förslag om en supermiljöbilspremie också gälla för tjänstebilar. Precis som i fallet med E85-bilar kommer det inte att kunna etableras en större marknad för elbilar om inte tjänstebilsparken omfattas av subventionen.

  En annan utmaning är att höja järnvägens kapacitet. Det handlar om att gå vidare med planerna på höghastighetsbanor. Men det krävs också skärpta krav på utvecklingen av så kallade intelligenta transportsystem, förbättringar av järnvägsspår till och från våra hamnar, liksom spår- och signalteknik som står emot kalla vintrar.

  Att få till stånd en grön omställning i Sverige och världen, är en av huvudanledningarna till att jag vill leda Centerpartiet. För mig som centerpartist finns ingen motsättning mellan ekonomisk tillväxt och en kraftfull miljöpolitik. Och för mig som politiker finns ingen större utmaning än att förverkliga visionen om ett hållbart samhälle.

  ANNIE LÖÖF (C)

  ekonomisk-politisk talesperson och partiledarkandidat

  Annons
  Annons
  X

  Annie Lööf (C).

  Foto: MALIN HOELSTAD Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X