Foto: Annika Huett/Agent Molly & CO

Jurister vittnar: ”Domaren ville ha oralsex i gengäld”

När övergrepp sker är det rättsväsendet vi lutar oss emot. Nu berättar kvinnor inom juridikens värld om att även deras egen bransch präglas av trakasserier och ­chauvinism.
”Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma”, skriver 5 965 kvinnor i juristbranschen i detta upprop.

Uppdaterad
Publicerad

Jämställdhet är först och främst en rättvisefråga som handlar om att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett vem man är. Det borde vara särskilt viktigt inom en profession som ska vara djupt engagerad i rättvisa och människors lika rättigheter. Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma.

Skådespelarvärlden är inte den enda som förpestas av en utbredd tystnadskultur. Efter att vi i juristbranschen bestämde oss att också gå samman fick vi bara på ett dygn in hundratals vittnesmål om missförhållanden. Det massiva trycket gjorde att vi var tvungna att sätta en spärr för inkomna redogörelser redan natten efter uppropet startade. Tre dygn efter att den första tanken väcktes hos oss, har tusentals kvinnor, från alla delar av juristbranschen och i alla åldrar, anslutit sig till uppropet. Vittnesmålen vi delar med oss av är nya som gamla. Många har burit på sina berättelser i flera år och vågar först nu berätta. Redogörelserna är huvudsakligen förstahandsuppgifter och vittnar om övergrepp av olika allvarlighetsgrad från män i maktpositioner och med möjlighet att utnyttja beroendeställningar. Men vi har även fått in många berättelser som redogör för saker som har setts och hörts, som vederbörande inte vågat göra något åt.