Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Jag kan själv, Wikström

Nye sjukvårdsministern Gabriel Wikström.
Nye sjukvårdsministern Gabriel Wikström. Foto: LARS PEHRSON

I går gav Lagrådet regeringen förödande kritik för förslaget att avskaffa vårdvalet på landstingsnivå. Vänstertanken var att byta ut vad man kallade tvångslov (LOV, lagen om valfrihet) mot en ordning där politiker avgör var i landet och vem som har rätt att själv välja vårdgivare. Maktperspektivet var att ta från medborgaren och ge till kommunpolitiker, en inte helt ovanlig fördelningspolitisk impuls på den kanten.

Men Lagrådet kom alltså emellan makten och folket. Regeringen har helt enkelt inte gått till väga på korrekt sätt och verkar dessutom ha haft oförklarligt bråttom. Lagrådet skriver: ”Denna korta handläggningstid ger intrycket att regeringen inte har tagit regeringsformens beredningskrav på det allvar som förutsätts i lagregeln.”

Oppositionen växlade naturligtvis in några poäng på fadäsen och klanteriet. Med all rätt. Dels, naturligtvis, för att själva tillvägagångssättet var undermåligt i flera avseenden, dels, och än viktigare, för att förslaget i sig är orätt. Emma Henriksson (KD) som är ordförande i socialutskottet fångade det hela väl:

Annons
X

”Regeringen har grovt misskött beredningsprocessen vilket visar på en nonchalans mot lagstiftning. Det är oroväckande i sig. Men att de tänker återkomma till riksdagen med ett nytt förslag om att ta bort vårdvalet visar på att nonchalansen mot vårdtagarna finns kvar. Det är ännu värre.”

Sällan blir skillnaden mellan vänstern och borgerligheten så tydlig som i frågor om medborgarinflytande och rätt att välja så viktiga ting som vårdgivare eller skola. Det handlar om makt och inflytande och om rätten att både välja och välja bort. Man ska inte underskatta kraften och makten i att kunna säga ”Nej tack, jag vänder mig någon annanstans och valet är mitt”. ”The power of goodbye”, som Madonna sjunger om, behöver inte alltid handla om att faktiskt gå sin väg utan om maktrelationen som sådan. Ledningen för en vårdcentral som förstår att deras patienter och brukare inte är nöjda och vill ha något annat, måste lyssna och ta intryck. Så är det inte nödvändigtvis när det bara finns ett alternativ och medborgaren har bara att tacka och buga.

Men vänstern har ett annat perspektiv. I stället för vårdval menar Jonas Sjöstedt och hans åsiktsfränder att det är mer demokratiskt att de och andra partiföreträdare väljer åt oss. Centralt samlad klokskap i partiskrud är deras svar på medborgarens egen förmåga att göra egna kloka val. I den mån vi har synpunkter på det som erbjuds oss hänvisas vi till valurnor vart fjärde år.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Efter lagrådets kritik av allt från tidsbrist till det låga antalet remissinstanser lät sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i går meddela att förslaget kommer att dras tillbaka för att om några veckor återkomma i reviderad form. Lagförslaget kan möjligtvis putsas upp för att möta de rent formella kraven, men regeringens egentliga problem kvarstår. Det finns inte majoritet i riksdagen för ett avskaffande av vårdvalet. Och det kan inte ens korrekt förfarande ändra på.

  Annons
  Annons
  X

  Nye sjukvårdsministern Gabriel Wikström.

  Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X