X
Annons
X
Krönika

Anders Q Björkman: Jag kan ha fel – men läs det här ändå

Publicerad

För många av oss är den liberala demokratin ett självklart ideal. Den erbjuder frihet och man brukar tala om två sorter: frihet från tvång och valfrihet. I Nationalecyklopedin finner man att det förstnämnda syftar på ”rätten till politisk frihet, frihet från förtryck, tortyr och censur samt rörelsefrihet”, medan valfrihet är människors ”rätt att fritt välja arbete, bostadsort och fritidssysselsättning, liksom konsumenters rätt att fritt välja varor och tjänster samt rätten till etablering av företag”.

Även om de gärna lanserar sig på ett annat sätt går det faktiskt att beskriva en majoritet av våra riksdagspartier som liberala, på en skala från socialliberaler till nyliberaler. Få av dem skulle åtminstone vilja ersätta den liberala demokratin med en totalitär stat, proletarietets diktatur eller en teokrati.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X