Foto: Fredrik Persson, Karin Törnblom Illustration: Staffan Löwstedt

”Jag har aldrig svurit trohet mot vänstern”

I början av sin karriär gjorde dramatikern Stina Oscarson allt för att passa in i Stockholms kulturliv med dess tillhörande vänsteråsikter. Här berättar hon om två viktiga händelser som fick henne att fjärma sig från den rådande ideologin.

Publicerad

Min strävan efter att tillhöra det som vanligtvis benämns som kulturlivet, det vill säga etablerade kulturskapare i Stockholm med åsikter till vänster, började i november 1989.

Den stora lärarstrejken hade precis brutit ut och framför oss högstadieelever låg veckor av lärarlösa lektioner. En dröm för de flesta, men för mig, utsatt för alla de grymheter som barn kan åsamka varandra i den åldern, en fasa. Jag tog således min tillflykt till biblioteket.