Annons

Sanna Rayman:Jag är data, tolka mig!

Publicerad

Enligt en färsk studie vid Uppsala universitet är det större skillnad mellan mäns och kvinnors språk i allianspartierna än på den rödgröna sidan. Det är datorlingvisten Mats Dahllöf som har undersökt våra riksdagspolitikers tal och publicerat sina resultat i den vetenskapliga tidskriften
Literary and Linguistic Computing och han finner alltså att på vänsterkanten väljer män och kvinnor i högre utsträckning att tala om samma saker och med ungefär samma språk än på högersidan. Det är också enklare att åldersbestämma politiker till höger än politiker till vänster. I högerpolitikerns tal avslöjar sig både erfarenheter och livslängd samt kön uppenbarligen genom språket.

Så långt är allt bara data och forskning, men nog så intressant sådan. Det går knappt att berätta om de data som tagits fram utan att samtidigt leverera värderingar och normativa ståndpunkter. Så sker också när Mats Dahllöf börjar analysera sitt material och även jag försjunker genast i tankar på möjliga tolkningar. Däremellan smakar min tunga givetvis också de eventuella skämt som skulle rymmas i rubriken till denna text. Höhö-rubriken ”vänstermän talar som fruntimmer” prövas och ratas, till exempel...

Annons
Annons
Annons