Annons
X
Annons
X

Jackelén bör förklara sig om jungfrufödsel

Stora och viktiga utmaningar väntar Svenska kyrkans blivande ärkebiskop Antje Jackelén. En av dem är tyvärr att precisera sin tro på Jesus. Hennes kommentarer de senaste dagarna beträffande jungfrufödelsen lämnar en del att önska. Det skriver Martin Lembke, doktor i religionsfilosofi.

Blivande ärkebiskopen Antje Jackelén.
Blivande ärkebiskopen Antje Jackelén. Foto: STIG-ÅKE JÖNSSON/TT

BRÄNNPUNKT | NYA ÄRKEBISKOPEN

Jesus ÄR Gud, Gud inkarnerad, Gud i mänsklig gestalt.
Martin Lembke

I Gottsunda kyrka härom veckan intervjuades fyra av de fem ärkebiskopskandidaterna. Jackelén uttryckte sig då särskilt radikalt: ”Tar man jungfrufödelsen som en biologisk fråga så har man faktiskt missat hela poängen.” I en debattartikel i Kyrkans tidnings nätupplaga (
8 okt) efterlyste jag ett teologiskt förtydligande – inte med motiveringen att jungfrufödelsen enligt traditionell kristen tro ju dock är ett biologiskt faktum, vilket naturligtvis Jackelén är väl medveten om, utan med den betydligt viktigare motiveringen att kristna i alla tider dels har tillbett, dels har ansett det vara rätt att tillbe, Jesus.

Om vi nämligen ponerar att Jesus är värd tillbedjan, verkar det ju teologiskt rimligt att också dra slutsatsen att Jesus inte bara är ”gudomlig” eller ”gudalik” utan i absolut mening Gud, ty annars skulle ju Jesustillbedjarna göra sig skyldiga till avgudadyrkan. Det är naturligtvis också den klassiska kristna slutsatsen. Jesus ÄR Gud, Gud inkarnerad, Gud i mänsklig gestalt. Eller mer precist: han är identisk med Sonen, den andra av de tre gudomspersonerna, i den heliga Treenigheten. Men om Jesus således är Gud inkarnerad och därmed som person oändligt upphöjd över alla andra människor, varför är det då att ”missa hela poängen” (som Jackelén uttryckte det) om man drar den traditionella kristna slutsatsen, till synes underbyggd av Matteus’ och Lukas’ respektive evangelier, att Maria, Jesu moder, inte blev havande på samma sätt som alla andra kvinnor? Att hon faktiskt blev gravid på ett unikt sätt genom den helige Ande, som själv är Gud, trots att hon aldrig haft sex?

Annons
X

I sin replik (
10 okt) svarade Jackelén att jungfrufödelsen är ett antikt exempel på ”mytologiskt språk”, vars syfte är ”att uttrycka det egentligen osägbara, det som spränger språkets gränser och verklighetens kategorier”. Huruvida den blivande ärkebiskopen själv tror att Maria hade sex innan hon blev gravid gick inte att utläsa.

Än mer talande blev bristen på tydlighet när hon intervjuades i SvD (
15 okt). Trots att reportern Tobias Brandel explicit frågade henne om hon personligen anser att Josef var Jesu biologiska pappa, avböjde hon att svara med motiveringen att ”du gör det här till en större fråga nu än vad den är”.

Vad Jackelén därefter sade är dock teologiskt intressant och i detta sammanhang relevant. ”När vi pratar om jungfrufödseln och säger att Jesus föddes av jungfru Maria menar vi att Jesu födelse var alldeles speciell, det teologerna senare kallar en sann gud och människa.”

Menar alltså Jackelén, den blivande topprepresentanten för Sveriges luthersk-kristna tro, att Jesus från Nasaret i objektiv mening är Gud och därmed värd tillbedjan? Jag känner mig återigen nödgad att efterlysa ett förtydligande i denna så centrala fråga. Om hon till äventyrs inte tror på, eller rent av förnekar, jungfrufödelsens biologiska fakticitet, blir jag nedstämd men inte alldeles desillusionerad. Om hon däremot svävar på målet vad gäller Jesu unika person, vilket man fruktar kan vara fallet eftersom hon så tydligt har velat distansera sig från en rent biologisk förståelse av jungfrufödelsen, är det fara värt att hennes kristna bekännelse, hur välvillig den än är, egentligen bara är ett språkspel för galleriet.

MARTIN LEMBKE

doktor i religionsfilosofi, Lunds Universitet

Annons
Annons
X

Blivande ärkebiskopen Antje Jackelén.

Foto: STIG-ÅKE JÖNSSON/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X