”Ja, vad sade egentligen Andreas Carlgren?”

Under strecket
Publicerad
Annons

I ingressen till min artikel på Brännpunkt den 9/7 skrev jag: ”Miljöminister Andreas Carlgren vill, liksom Lantbrukarnas Riksförbund, att organiserad kommersiell verksamhet inte ska omfattas av allemansrätten. Den som utnyttjar annans mark mot betalning från kunder ska alltså alltid vara tvungen att få samtycke av markägaren, som därigenom kan uppställa ett krav på ersättning. Syftet är att ge markägaren dels kompensation för slitage, dels hyra för själva utnyttjandet.”

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons