Annons
X
Annons
X

Ja till surrogatmammor i Sverige

Tillåt surrogatmödrar åt anhöriga och donationer av befruktade ägg i Sverige, anser Statens medicinsk-etiska råd. Dessutom vill rådet att IVF-befruktade ägg som blir över ska kunna ges till andra par.

Av TT
(uppdaterad)

Att tillåta surrogatmödraskap är på ett sätt ofrånkomligt eftersom barn redan i dag föds av surrogatmammor och kommer till Sverige, anser Anna Singer, professor i familjerätt vid Uppsala universitet.

– Det måste regleras på något sätt. Och då kan det bli svårt att säga att en överföring av föräldraskapet tillåts enbart om det här har skett utomlands, säger hon till TT.

– Alternativet är att vi säger att man inte får bli förälder till ett barn om det kommit till genom en surrogatmamma. Men vad gör vi då med dessa barn?

Annons
X

”Kvinnor som vill vara surrogatmödrar åt anhöriga bör ha möjlighet att själva råda över sina kroppar”, formulerar sig Statens medicinsk-etiska råds (Smer) ordförande Kjell Asplund, professor Göran Hermerén och sekretariatets gruppledare Lotta Eriksson på Svenska Dagbladets debattsida.

Ett argument för att tillåta surrogatmödraskap är att få bättre kontroll på att det inte blir en kommersiell fråga. Ändå uppstår en lång rad svårbesvarade frågor, enligt Singer:

– Hur ska man kontrollera att det inte utväxlas pengar? Ska den födande kvinnan har rätt att ångra sig? Och vad händer om de mottagande föräldrarna inte vill ha barnet?

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Rådet vill också att överblivna befruktade ägg från IVF-behandlingar ska kunna ges till barnlösa par, även om inga släktband finns.

  – I dag slängs många ägg som kan användas. Vi tycker att sociala faktorer är viktigare än genetiska samband, säger rådets ordförande Kjell Asplund.

  Rådet vill även öppna upp för icke-kommersiellt surrogatmödraskap under vissa förutsättningar:

  – Hur vi än reglerar assisterad befruktning av olika slag ska barnet alltid ha rätt att veta sitt ursprung.

  – Jag är väldigt positiv till att de bidrar att sätta fart på det här området, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande på RFSL, som länge drivit frågan om att tillåta surrogatmödraskap.

  Angående embryodonation tycker Westerlund att det är märkligt att Smer gör skillnad på redan befruktade ägg och separat donation av ägg och spermier.

  – De vill bara tillåta donation av redan befruktade ägg och jag förstår inte varför man gör den skillnaden, säger hon.

  Hon pekar på flera situationer som då inte blir tillåtna, till exempel om en kvinna vill ge ett ägg till sin fru. Det kan också beröra transsexuella personer som vill donera sina ägg.

  – Vi tycker att man ska kunna göra donationer inom ett par.

  En minoritet inom rådet anser att alla former av surrogatmödrar ska vara fortsatt förbjudna.

  Om donation av befruktade ägg råder enighet i rådet. De ska kunna doneras till andra barnlösa. I dag är det förbjudet.

  Rådet har ändrat inställning om embryodonationerna sedan den förra rapporten om ofrivillig barnlöshet kom 1995. Då gällde kravet på ett genetiskt samband mellan det blivande barnet och minst en av föräldrarna. Nu anser man att det sociala sambandet mellan barn och föräldrar väger betydligt tyngre.

  Smer vill tillåta att ägg fryses ner för framtida bruk också av sociala skäl, till exempel i väntan på en lämplig partner. Men det är då rimligt att individen själv står för kostnaderna, skriver de.

  I dag fryses ägg inför till exempel cancerbehandlingar.

  Landstingen har satt sina övre åldersgränser vid mellan 37 och 41 år. Rådet förespråkar en individuell bedömning utgående från principen om barnets bästa. En av föräldrarna bör vara tillräckligt ung för att kunna ta ansvar för barnet tills det blivit vuxet.

  Statens medicinsk-etiska råd, som är rådgivare till regering och riksdag, består av representanter från alla partier - utom Sverigedemokraterna som valt att inte vara med - och sakkunnig expertis.

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X