Annons
X
Annons
X

Ja till lesbisk insemination

Från den 1 juli får lesbiska kvinnor rätt till assisterad befruktning vid svenska sjukhus.

Av TT

Riksdagen antog på fredagen med stor majoritet regeringens förslag.

Den nya lagen innebär att lesbiska kvinnor som lever i samboförhållande eller registrerat partnerskap får samma rätt till assisterad befruktning som kvinnor som lever i heterosexuella förhållanden har. Lagen omfattar däremot inte ensamstående kvinnor.

Lagen innebär att barn som tillkommer vid insemination i lesbiska förhållanden får rätt att veta sitt biologiska ursprung. Barnet får också rätt till två föräldrar med samma legala skydd i arvsfrågor och liknande som övriga barn. Den registrerade partnern eller sambon som samtyckt till inseminationen ska anses som förälder. Föräldraskapet fastställs genom bekräftelse eller dom.

Annons
X

Alla partier stödde lagförslaget utom kristdemokraterna. De hänvisar till att flera remissinstanser, som Socialstyrelsen och Bris, avstyrkt förslaget. Enligt kd har alla barn rätt till att växa upp med en pappa.

– Ni har kört över barnperspektivet och fastnat i vuxenperspektivet, sade Ingemar Vänerlöv (kd) i debatten.

Justitieminister Thomas Bodström ansåg att kd stoppar huvudet i sanden och blundar för det faktum att det redan i dag finns barn som lever med lesbiska föräldrar.

– Ska de barnen inte få samma skydd som andra barn? frågade Thomas Bodström utan att få något svar.

Vid omröstningen avvek flera riksdagsledamöter från partilinjen. 23 moderater avstod från att rösta och tre röstade mot lagförslaget. Även fem folkpartister avstod från att rösta, liksom tre centerpartister och en socialdemokrat. En centerpartist röstade mot.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X