Annons
X
Annons
X

Ja till FRA-lagen

Riksdagen säger ja till den uppdaterade FRA-lagen. Med 158 röster för och 153 mot godkände riksdagen de förändringar som regeringen presenterat för att stärka integritetsskyddet i lagen.

Riksdagsdebatt om FRA-lagen.
Riksdagsdebatt om FRA-lagen. Foto: RIKSDAGEN.SE

Läs också

Foto: SCANPIX

Quiz: FRA-förslaget

Mini-quiz om FRA quiz.svd.se

I omröstningen fick tilläggen i FRA-lagen stöd av 158 ledamöter. 153 röstade nej medan 1 lade ner sin röst.

Under eftermiddagen är det dags för riksdagen att återigen behandla den så kallade FRA-lagen. Efter förra årets beslut har regeringen nu lagt fram en rad förslag som ska stärka integritetsskyddet i lagen – men motståndarna gör fortfarande tummen ner.

Först ut i talarstolen är Anders Karlsson (s). Han anser att regeringen varit ”geniunt ointresserade” av att få till en bra lag. Någon blocköverskridande överenskommelse har inte skett och enligt Socialdemokraterna har regeringen inte tillräckligt utrett om lagen är effektiv.

Annons
X

– Kritiken är och har varit massiv under processen, säger Anders Karlsson och fortsätter:

– Integriteten har fått stryka på foten för den politiska prestigen.

Socialdemokraterna anser att en bred parlamentarisk utredning bör tillsättas. Partiet säger inte nej till försvarsunderrättelseverksamhet, men enligt Anders Karlsson vill man att lagen har stöd av folket.

– Vi vill riva upp lagen, säger Anders Karlsson.

Alice Åström (V) talar om massavlyssning när hon äntrat talarstolen. Precis som Anders Karlsson riktar hon hård kritik mot hur regeringen hanterat FRA-lagen och anser att en stor del av förhandlingarna har skett i slutna rum utan insyn.

– Ska vi verkligen i ett demokratiskt land införa ett system som innebär massavlyssning? frågar hon.

Enligt Åström är de förändringar i FRA-lagen som nu ska diskuteras ”helt klart förbättringar”. Men det räcker inte med begränsningar i vem som får begära signalspaning eller att domstol ska avgöra när FRA får signalspana, anser Vänsterpartiet.

– Mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheterna är inget man kan kasta in i efterhand. Det visar sig när man granskar den här lagstiftningen att det fortfarande finns problem, säger hon.

I lagförslaget står det att FRA också får bedriva signalspaningen i utvecklingssverksamheten, och inte bara i ärenden som rör yttre hot eller något av de sju andra begränsningarna. Det här får ske för utveckla verksamheten.

– Det innebär att man kommer att samla in en oerhört stor mängd trafikdata som man kommer att lagra i flera år. Men inte nog med det, man kan också söka i den här för försvarsunderrättelseverksamheten i efterhand, säger Alice Åström.

Vänsterpartiet oroar sig också för vilken information som FRA kommer att dela med sig till andra länders underrättelseverksamhet. ”Vi har ingen koll på det här”, är budskapet.

Inte heller köper Alice Åström att uppgifter som är skyddade av den svenska grundlagen ska förstöras så fort FRA upptäcker det. Det rör bland annat källskyddet och meddelarfriheten.

– Men brottet har ju redan begåtts. Det är redan ett brott mot grundlagen när man samlar in uppgiften, säger Alice Åström.

Precis som Socialdemokrateran vill Vänsterpartiet tillsätta en parlamentarisk utredning och riva upp den liggande FRA-lagen.

Peter Rådberg (mp) börjar med att tacka alla dem som skickat mejl till honom angående FRA-lagen. ”Det är en av vår tids viktigaste frågor”, säger han.

– Staten får obegränsad makt att kontrollera medborgarnas datatrafik, säger han.

Rådberg anser dessutom den nya lagen inte är effektiv för att motverka terrorism och grova brott.

Precis som Alice Åström (V) oroar sig Rådberg för den trafikdata som FRA kan komma att spara. Han hänvisar till en uppgift från SVT:s Rapport, där det framkom att FRA sparar information om svenskars telefonsamtal i en stor databas. Detta anser MP att regeringen inte tillräckligt rett ut.

– Det här är en lagstiftning som bygger på massavlyssning.

– FRA:s insamling av trafikdata kan fortgå. Att de bara får spara den i ett år är en förbättring, men långt ifrån tillräckligt, säger han.

Grunden i MP:s kritik är att lagen gör att hela svenska folket kan avlyssnas, att FRA genom utvecklingsverksamheten kan bedriva spaningen ”på vad man vill” utan att någon kan ”åberopa integritet” och att propostionen är allt för luddigt skriven för att ge tillräckligt skydd.

Först ut från regeringspartierna är moderaten Karin Enström. Hon börjar med att anklaga oppositionen för att komma med ”en del hårresande anklagelser”. Enligt henne stärks integritetsskyddet i den uppdaterade FRA-lagen.

– Nu regleras det här i lag, säger hon och tillbakavisar talet om massavlyssning.

Hon pekar bland annat på att bara regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten får ge FRA i uppdrag att signalspana och att det införs en ny kontrollmyndighet. Signalspaningen ska beslutas av en specialdomstol – något som gör att moderaterna anser att lagen är rättssäker.

– Det är inte sant att alla ska massavlyssnas och att vi får ett övervakningssamhälle. Det kan ju inte ens Peter Rådberg tro på, säger hon.

Hon tillbakavisar också talet om att FRA:s spaning i utvecklingsverksamheten öppnar upp för just massavlyssning när trafikdata får sparas.

– Det kräver tillstånd. FRA måste begära tillstånd för sökbegrepp och vilken tid. Att säga att de kan gå runt det stämmer inte, inte om de inte bryter mot lagen, säger Karin Enström.

Alice Åström säger i sin replik att det inte är konstigt att Karin Enström är nöjd med integritetsskyddet i nya lagen: ”det var hon ju redan med den ursprungliga lagen”, säger Åström och undrar hur det i praktiken ska gå till när allmänheten får rätt att få veta om FRA spanat på dem.

– Efter den debatt vi haft tror jag att en stor del av befolkningen kommer att begära ut den informationen, säger Åström och menar att lagen på den här punkten inte kommer att fungera.

Karin Enström svarar att det är bättre att ha en sådan regel, även om den är svår att genomföra, än att inte ha det skyddet överhuvudtaget.

Anders Karlsson (S) ber återigen regeringspartierna att riva upp FRA-lagen och tillsätta en parlamentarisk utredning. ”Vi är inte emot signalspaning, men viktigare är att människors integritet”, säger han.

Men Karin Enström förstår inte varför S är kritiska: ”det S tidigare begärde, allt det är med och bättre i det här förslaget”, säger hon.

Nästa talare är Staffan Danielsson (C). ”Sanslösa uttalanden av Alice Åström och Peter Rådberg”, inleder han.

– Tror du Alice Åström att vi ägnar oss åt grundlagsbrott här i riksdagen idag. Vad är det ni säger? undrar han.

Enligt Staffan Danielsson är det för sent för en ny utredning – ”det hade inte varit bra för vår säkerhet och inte för integriteten heller”, säger han.

Att signalspaning är nödvändigt råder det inget tvivel om, anser C. Men till skillnad från kritikerna anser partiet att det nu finns tillräckligt skydd för integriteten i signalspaningslagen.

– Vi har vinnlagt om oss att vara lyhörda och vi har haft dialog med kritikerna i vårt parti. Till skillnad från de starkaste kritikerna accepterar jag en starkt reglerade signalspaning, säger Danielsson.

Han uppger också att signalspaningen är nödvändig för att skydda medborgarna mot allvarliga yttre hot och att den uppdaterade lagen innehåller tillräckligt med skydd för den personliga integriteten.

– Oppositionen kräver nu en parlamentarisk utredning, vilket gör att verksamheten förbli oreglerad i flera år framåt, säger Danielsson och menar att det är bättre att vänta till kontrollstationen 2011 för att då se om lagen fungerar eller inte.

I en replik undrar Alice Åström varför regeringen i sin proposition först inför en regel om att uppgifter lämnade under bikt eller själavård ska förstöras av FRA, men sedan tillägger: ”såvida det inte finns synnerliga skäl att behandla uppgifterna”.

– Först säger man att man inför en förstöringsplikt och säger att man skapar ett skydd, sedan skriver man det här, säger Åström.

– Ja, det är en ventil. Vi får inte vara naiva, det finns fundamentalister, säger Danielsson.

Folkpartisten Allan Widman konstaterar att riksdagsledamöterna är överens om att det krävs en effektiv försvarsunderrättelseverksamhet. Men, säger han, dagens system med spaningen enbart i etern, fungerar inte längre när allt mer trafik går via kabel.

I sin motion går oppositionen till angrepp mot regeringen för att till exempel inte Säpo får tillgång till signalspaningen – detta är något som Allan Widman tar upp sitt anförande.

– Nu är det sanningens minut. Att S, V och MP vägrar att ta sitt ansvar har inte med sakförhållanden och uppriktigt oro att göra, utan härrör från politikens mindre smickrande sidor, säger han.

På en fråga från Peter Rådberg (MP) säger Widman att FRA med den nya lagen inte får möjlighet att massavlyssna svenska folket.

– De har heller inte möjlighet att göra det, säger han.

Else-Marie Lindgren (KD) säger att både rikets skydd och den personliga integriteten är viktigt.

– Det förslag vi debatterar idag möjliggör ett säkrare Sverige, säger hon.

Enligt Kristdemokraterna är signalspaning viktigt för det svenska försvaret och för att skydda Sverige. Partiet anser också att de integritetsstärkande förslag som nu ligger på bordet gör att FRA-lagen är bra.

– FRA får bara tillgång till de signalbärare som domstol beslutar om, vilket innebär att det bara är en begränsad del av den trafik som går över Sveriges gränser. Det är en betydande skärpning av lagen, säger Lindgren.

Efter Kristdemokraterna är det försvarsminister Sten Tolgfors tur att äntra talarstolen. Han säger att Sveriges tyngsta jurister i lagrådet har godkänt lagen och att den är väl förberedd.

– Vi stärker integritetsskyddet, säger Tolgfors och fortsätter:

– Att säga nej till regleringen är att återgå till ett laglöst tillstånd.

Regeringen vill med lagen att all signalspaning ska förhandsprövas och granskas. Förslag om kontrollmyndigheter och andra kontrollmekanismer gör att Tolgfors anser att lagen är väl avvägd.

– Den så kallade FRA-shopen är stängd, säger han.

Han tar också upp att uppgifter som skyddas av källskydd och meddelarfrihet ska förstöras, och att detsamma gäller samtal mellan advokater och klienter.

– Det finns en absolut förstöringsplikt, säger Tolgfors.

Enligt Tolgfors är signalspaning och underrättelseverksamhet nödvändigt för att skydda Sverige och att det är ett perspektiv man inte får glömma bort.

– Jag vet att S vet att information från FRA är nödvändig för att skydda Sverige, och för att skydda svenska män och kvinnor i utlandstjänst, säger Tolgfors och anklagar oppositionen för att inte ta ansvar för att skydda Sverige från yttre hot.

Försvarsministern säger också att regeringen nu går längre ur integritetssynvinkel än riksdagen begärde vid beslutet förra året. Han anklagar också oppositionen för att vilja öppna upp för att Säpo och polisen ska få information från FRA.

Anders Karlsson (S) anklagar i en replik regeringen för att inte ha bjudit in oppositionen till samtal om FRA-lagen.

– Det finns en stark oro bland befolkningen. Varför har man då inte bjudit in till breda överläggningar, säger han.

Sten Tolgfors svarar:

– Men tyck något då. Vad är det ni vill? Ni talar bara om form, men inte innehåll.

Alice Åström (V) börjar i sin replik med att tacka försvarsministern för att han deltar i debatten. Precis som tidigare i debatten undrar hon om den utredningsskyldighet som finns i lagförslaget, det vill säga att medborgare kan begära att få veta om FRA behandlat uppgifter om dem.

– Jag vill veta hur det ska fungera, säger hon.

Tolgfors svarar att det finns kontrollmekanismer och att det ökar skyddet för den enskilde.

Texten uppdateras fortlöpande.

TV: Följ FRA-debatten direkt

Läs tidigare artiklar om FRA-lagen svd.se
Annons
Annons
X

Riksdagsdebatt om FRA-lagen.

Foto: RIKSDAGEN.SE Bild 1 av 3
Bild 2 av 3
Foto: SCANPIX Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X