X
Annons
X

Ja till finansskatt i EU

Som väntat sade EU:s finansministrar i dag ja till att låta elva medlemsländer inleda ett så kallat fördjupat samarbete om en finansiell transaktionsskatt. Även Sverige röstade ja - trots kritik mot både skatten och sättet den drivits fram på.

– Men jag redogjorde också för att vi ser en hel del bekymmer. Vi har gjort ett gemensamt uttalande med ett antal andra medlemsländer där vi understryker vikten av att även de medlemsstater som inte deltar måste vara aktiva och få en möjlighet att påverka processen framåt, sade Anders Borg efter mötet.

– Vi tycker ur ett svenskt perspektiv att det är helt orimligt att man från kommissionens sida inte presenterat ett detaljerat förslag med klara bedömningar av hur det påverkar tillväxt och länder som är med eller inte är med. Det normala är att man har förslagen på bordet. Ur demokratiskt synvinkel är det väldigt besvärligt att man har valt den här processen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X