Annons
X
Annons
X

Claes Arvidsson: Ja, nog behövs det klarlägganden alltid

Den socialdemokratiska regeringen ingick 2005 ett potentiellt långtgående militärt samarbetsavtal med Saudiarabien. 2010 förlängdes det för ytterligare en femårsperiod. När Fredrik Reinfeldt tillfrågades om förlängningen beskrev han detta som att avtalet ”inte aktivt hade sagts upp”.

Reinfeldts uttalande är ett exempel på att Ekots uppgifter om planerna på att Sverige skulle hjälpa saudierna att bygga en vapenfabrik har tagit det politiska språket till nya dimmiga höjder.

”Några klarlägganden är på sin plats” var rubriken på en Brännpunktsartikel ( 7/3) av försvarsminister Sten Tolgfors och handelsminister Ewa Björling.

Annons
X

Så klarlägger de följande: Det varken finns eller byggs någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien. Det skall inte heller byggas någon. Regeringen ska därför ”vidta nödvändiga åtgärder om något sådant skulle stå inför att utföras av svenska myndigheter”.

De båda skriver vidare att ”försvarsdepartementet har nu bett FOI att redovisa myndighetens relationer till företaget SSTI” (det vill säga det bulvanföretag som bildades för att dölja kopplingen till FOI).

Ja, nog behövs det klarlägganden.

Tolgfors och Björling vill hålla armlängds avstånd och ge sken av att skandalen bara rör myndigheten. Att försvarsdepartementet inte skulle ha haft ett finger med i spelet är dock lika troligt som att jultomten finns på riktigt.

I Ekots rapportering finns dessutom uppgiften att statssekreterare Jevrell deltog i den affärsresa till Saudiarabien som sedan resulterade i att bulvanföretaget etablerades. Detta avvecklades 2010 (av politiska bekvämlighetsskäl får man anta), men istället puttrar 4–5-miljardersprojektet vidare med det privata företaget Grontmij AB som projektledare och med FOI som konsult.

Om inte regeringen byter spår är risken överhängande att Tolgfors sjunker än djupare ned i ett träsk av otydliga formuleringar som döljer mer än klargör.

Men frågan handlar om mer än politiskt mediespinn. Det är viktigt att beslut och ansvarsförhållanden klarläggs i KU, men för att inte hamna på minerad mark igen krävs ett omtag i fråga om granskning, kontroll och sekretess. Avtalet har varit uppe i Exportkontrollrådet men behandlades som ett rutinärende.

Slutligen bör man också betänka att regeringen vill att FOI ska få mindre anslag och därmed bli än mer vanlig vapenindustri. Är det verkligen en bra idé?

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X