Annons

Gunnar Wiman:Ivan den förskräckliges idéer lever än

När president Putin talar om Rysslands framtid som stormakt beskriver han en hotfull omvärld som inte skyr några medel för att minska landets ekonomiska och geopolitiska inflytande. Ekot ur det förgångan är inte att ta miste på.

Under strecket
Publicerad

Rysslands ”idé” har alltid vilat på en profetia om framtiden och inte på nuet - något annat vore omöjligt med en messiansk medvetenhet.
Den ryske filosofen Nikolaj Berdjajev (1874-1948), ur ”Russkaja Ideja”, 1946.

Det har nu förflutit 12 år sedan Sovjetunionens fall och det nya Rysslands tillkomst vilket ger ett visst historiskt perspektiv på den så unga staten. Det har inte gått så illa som många befarade, men inte heller så bra som andra hoppades. Ryssland har nu de turbulenta Jeltsinåren bakom sig och har under Vladimir Putin inträtt i ett tillstånd av relativ stabilitet. Det är en bräcklig stabilitet, men tillräckligt för att Ryssland ska få andrum och kunna blicka framåt.
I mitten av maj höll president Putin sitt sedan länge emotsedda tal till nationen, ett tal som kan ses som upptakten på Putins presidentvalskampanj. Talet var dels en avstämning av Putins tre år på presidentposten och de framsteg som gjorts under denna tid, men framför allt handlade det om Rysslands fortsatta färdriktning och de utmaningar som väntar. Namnet Putin kan härledas ur det ryska ordet för väg - put - vilket ger en extra dimension nu när Ryssland som så många gånger tidigare i historien står vid ett vägskäl. Vilken blir Rysslands fortsatta väg under Putin?
Det är en hotfull värld som Putin målar upp, och faran utgörs inte bara av terrorister och kärnvapen i orätta händer. Ryssland är omgivet av ekonomiskt starka nationer som inte skyr några medel för att tränga ut Ryssland från potentiella marknader och utöka sitt geopolitiska inflytande på Rysslands bekostnad. Endast en stark stat och en modern armé som bärs upp av en konkurrenskraftig ekonomi kan garantera nationens integritet och överlevnad i en sådan värld. Men det är inte nog; nationen måste samla sig kring denna gigantiska uppgift så som det ryska folket gjort genom alla tider:

Annons
Annons
Annons